Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA KỲ 1 NĂM 2019-2020

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Ba
Ngày gửi: 22h:03' 27-12-2019
Dung lượng: 197.0 KB
Số lượt tải: 1090
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Đình Mạnh Hùng)
KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019– 2020
MÔN: TOÁN LỚP 6(Thời gian 60 phút)
I. TRẮC NGHIỆM(5 điểm):
Em hãy chọn câu trả lời đúng, ghi lại đáp án đúng vào giấy làm bài.
Câu 1: Cho tập hợp A = {x(N| 15A. {15; 19}
B. {15;16;17;18}
C. {16;17;18;19}
D. {16;17;18}

Câu 2: Cho tập hợp: B = {2019;2020;2021}. Cách viết nào đúng:
A. {2019}(B
B.{2020;2021}B
C. 2020B
D. 2021B

Câu 3: Thương của 35:3 viết dưới dạng lũy thừa là
A.35
B. 36
C. 94
D. 34

Câu 4: Số tự nhiên x thỏa mãn 2x + 1= 33 là
A. x=5
B. x=4
C. x=16
D. x=32

Câu 5: Số nào chia hết cho cả 2,3,5, và 9
A. 2359
B. 2340
C. 2345
D. 3590

Câu 6: Số nào là số nguyên tố:
A. 27
B. 25
C. 23
D. 21

Câu 7: Số 360 phân tích ra thừa số nguyên tố là:
A. 4.9.10
B. 2.32.4.5
C. 1.23.32.5
D. 23.32.5

Câu 8: BCNN(84,66)
A. 924
B. 462
C. 6
D. 1848

Câu 9: Các số tự nhiên x thỏa mãn 24x và 40x
A. {1;2;3;4;6;8;12;24}
B. {1;2;4;5;8;10;20;40}
C. {1;2;4;8}
D. {2;4;8}

Câu 10: Sắp xếp các số nguyên -5 ; 0 ;3 ;-7 ; |-4| tăng dần là :
A. -5 ; 0 ;3 ;-7 ; |-4| 
B. -7 ; -5 ; |-4| ;0 ;3 
C. -7 ; -5 ;0 ;3 ; |-4|
D. -5 ;-7; 0 ;3  ; |-4| 

Câu 11: Kết quả phép tính sau (-31)+|-10| là:
A. -41
B. 41
C. 21
D. -21

Câu 12: Giá tri của biểu thức sau (-110+126)+[2019+ (-16)] là
A. 1987
B. 2051
C. 2019
D. -1987

Câu 13: Cho hình vẽ Các tia trùng nhau gốc B là
A. BA,BC
B.BC,BD
C. BA,BC,BD
D.AB,BC,BD

Câu 14: Khẳng định nào sai: Điểm M nằm giữa hai điểm A,B nếu:
A. AM+MB=AB
B. M thuộc đoạn thẳng AB
C. MA, MB là hai tia đối nhau
D. A, M, B thẳng hàng

Câu 15: M là trung điểm đoạn thẳng nếu
A. AM=MB=AB:2
B.MA=MB
C.AM+MB=AB
D.AM=MB=AB

II. TỰ LUẬN(5 điểm):
Bài 1: (1.75 điểm)
1. Thực hiện phép tính: 2021.2020 - 2021.2019
2. Tìm số tự nhiên x, biết: 7x-140 = 3.72
3. Tính giá trị biểu thức: 175-[(67+197)+33]: (11.32)
Bài 2(1.75 điểm):
1. Tìm ƯC(180,234)
2. Quyết, Chiến và Thắng cùng đến thư viện đọc sách lần đầu. Quyết 4 ngày đến thư viện 1 lần; Chiến 5 ngày đến một lần; còn Thắng 6 ngày mới đến thư viện một lần. Hỏi ít nhất mấy ngày sau ba bạn cùng đến thu viện đọc sách lần tiếp theo.
3. Cho S= 2+ 22 + 23 +24 + 25 +…+ 298 +299. Chứng tỏ S chia hết cho 14.
Bài 3:(1.5 điểm)
Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. M là trung điểm đoạn thẳng AB.
a.Tính MA và MB?
b.
No_avatarf

Cho S= 2+ 22 + 23 +24 + 25 +…+ 298 +299. Chứng tỏ S chia hết cho 14.trung tâm gia sư quận 10 thấy câu này khó thật

 
Gửi ý kiến