Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra môn Toán lớp 2 học kỳ 2 theo TT 22

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Kim Cương
Người gửi: Quàng Văn Cương
Ngày gửi: 15h:17' 13-04-2017
Dung lượng: 164.0 KB
Số lượt tải: 1203
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN – LỚP 2
Phần 1: Trắc nghiệm:
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
1. (M 1 - TN) Số 510 đọc là:
A. Năm trăm linh mười. B. Năm một không. C. Năm trăm mười.
2. (M 1 - TN) Số liền sau số lớn nhất có 2 chữ số là:
A. 99 B. 100 C. 98
3. (M 1 - TN) Số liền sau số bé nhất có 2 chữ số là:
A. 11 B. 12 C. 10
4. (M 1 - TN) Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?
A. 55 + 35
B. 23 + 76
C. 69 + 31

5. (M 2 - TN) Số 463 là tổng của phép tính:
A. 342 + 121 B. 242 + 121 C. 332 + 121
6. (M 2 - TN) Kết quả tính 13 - 3 - 4 bằng kết quả phép trừ nào dưới đây?
A. 12 – 8
B. 12 – 6
C. 12 – 7

7. (M 2 - TN) Số bị trừ trong phép tính: x - 45 = 38 là:
A. 75
B. 73
C. 83

8. (M 2 - TN) Dấu để điền vào chỗ chấm 223.....322 là:
A. >
B. <
C. =

9. (M 3 - TN) Nam có 3 viên bi. Nam cho bạn Long 1 viên bi. Hỏi Nam đã cho bạn Long một phần mấy số viên bi của mình ?
  
10.(M 1-TN) Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?

11. (M 1 - TN) 1km = …. m?
A. 1000m B. 100m C. 10m
12. (M 2 - TN) Chu vi của hình tam giác (hình bên) là:
A. 71 cm B. 72 cm
C. 73 cm
Phần II: Tự luận
Bài 1: (M 3 - TN) Tìm x
x : 3 = 6 x  4 = 32
Bài 2: (M 4 - TL) Số ?
+ 9 - 23

Bài 3: (M 3 - TL) Hằng Có 15 lít dầu, rót đều vào 5 can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu?

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN – LỚP 2
Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)
Bài
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
C
B
A
B
A
B
C
A
B
C
A
C

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1


Phần II: Tự luận (3 điểm)
Bài 1: Tìm x (1 điểm - mỗi phép tính 0,5 điểm)
x : 3 = 6 x  4 = 32
x = 6  3 x = 32 : 4
x = 18 x = 8
Bài 2: Số ? (1 điểm - mỗi phép tính 0,5 điểm)
+ 9 - 23


Bài 3: : (1 điểm): Bài giải:
Mỗi can có số lít dầu là: (0,25 điểm)
15 : 5 = 3 (lít) (0,5 điểm)
Đáp số: 3 lít dầu. (0,25 điểm)


 
Gửi ý kiến