Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra một tiết chương mũ, logarit

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày gửi: 19h:57' 05-12-2018
Dung lượng: 236.2 KB
Số lượt tải: 250
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 2 (GT) Mã đề 148
Câu 1 :
Tìm tập xác định D của hàm số y = (x2 + 2x – 3)-e.

A.
D = (- (; - 3)((1;+()
B.
D= R

C.
D= R\{-3;1}
D.
D= (1; +()

Câu 2 :
Nếu  và  thì kết luận đươc gì về a, b

A.
0B.
0C.
a>1; b>1
D.
0
Câu 3 :
Tìm tập xác định D của hàm số 

A.

B.


C.

D.
D = R

Câu 4 :
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ là 4

A.
y = 3x – 4
B.
y = 3x + 4
C.
y = x +4
D.
y = 4x – 8

Câu 5 :
Hàm số nào sau đây nghịch biến trên miền xác định của nó ?

A.

B.

C.

D.


Câu 6 :
Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào ?
A.
y = 2|x|
B.

C.
y = 2x
D.


Câu 7 :
Đối xứng qua đường thẳng y = x của đồ thị hàm số  là đồ thị nào trong các đồ thị có phương trình sau đây?

A.

B.
y = 3x
C.

D.


Câu 8 :
Cho hàm số y = esinx. Hãy chọn hệ thức đúng

A.
y’’ – y’ .cosx + y. cosx = 0
B.
y’’ – y’ .sinx + y. cosx = 0

C.
y’’ + y’ .cosx + y. sinx = 0
D.
y’’ – y’ .cosx + y. sinx = 0

Câu 9 :
Cho a > 0, b >0 thoả a2 + b2 = 14ab. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

A.

B.


C.

D.


Câu 10 :
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình  có nghiệm thực.

A.
m < 1
B.

C.

D.
m < 4

Câu 11 :
Tập nghiệm của bất phương trình  có dạng . Khi đó b – a

A.
2
B.
12
C.
1
D.
6

Câu 12 :
Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số đồng biến trên R

A.

B.


C.

D.


Câu 13 :
Cho a> 0, b> 0 thoả . Giá trị của 4a + b bằng :

A.

B.

C.
9
D.
6

Câu 14 :
Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y = ln(x2 – 2mx + 5m – 6 ) có tập xác định là R.

A.
0B.
2C.
2D.
m<2 hoặc m > 3

Câu 15 :
Tìm m để phương trình  có bốn nghiệm phân biệt

A.
m<4 hoặc m>8
B.
4C.
m >4
D.
m <8

Câu 16 :
Xét các số thực dương x, y thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhấtcủa
P = y(3x2 + 2x )

A.

B.
9
C.

D.
3

Câu 17 :
Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 5,6 % một năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn.Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được gấp đôi số tiền ban đầu?

A.
10
B.
9
C.
13
D.
12

Câu 18 :
Tìm tập xác định của hàm số 

A.

B.


C.

D.


Câu 19 :

 
Gửi ý kiến