Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Kim Ngân
Ngày gửi: 08h:58' 23-03-2017
Dung lượng: 136.3 KB
Số lượt tải: 1958
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
TỔ TOÁN
ĐỀ KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ CHƯƠNG IV


MA TRẬN ĐỀ
Mức độ


Chủ đề
Mức độ
Tổng
điểmNhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1.Bất đẳng thức
Câu1Câu 6


Câu3
2TN = 1.0đ
10%
1 TL = 0.5 đ
5%
Tổng: 1.5điểm

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Câu 8, Câu 22TN = 1.0đ
10%
0TL = 0đ
0%
Tổng:1.0điểm

3. Dấu của nhị thức bậc nhất

Câu 3,7


Câu 1a
2 TN =1.0đ
10%
1TL = 2đ
20%
Tổng: 3.0điểm

4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Câu 51TN = 0.5đ
5%
0TL = 0đ
0%
Tổng:0.5điểm

5. Dấu của tam thức bậc hai
Câu 4


Câu 2

Câu 1b


1TN =0.5đ
5%
2TL = 3.5đ
35%
Tổng: 35%điểm

Tổng
7TNKQ =3.5đ
0 TL=0 đ
Tổng: 3.5điểm
35%
0TNKQ =0đ
2TL = 3.5đ
Tổng: 3.5 điểm
35%
1TNKQ = 0.5đ
1TL = 2.0đ
Tổng: 2.5 điểm
25%
1TNKQ = 0.5đ
0 TL = 0đ
Tổng: 0.5điểm
5%
8TN = 4.0đ
40%
4TL = 6.0đ
60%
Tổng: 10điểm

MÔ TẢ MA TRẬN
Chủ đề
Câu
Mô tả

1.Bất đẳng thức
1
Nhận biết: Các tính chất của bất đẳng thức


6
Vận dụng thấp: Vận dụng được bất đẳng thức Côsi để tìm GTLN, GTNN của hàm số

2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
8
Nhận biết: Tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất 1 ẩn


2
Nhận biết được tập nghiệm của bất phương trình một ẩn

3. Dấu của nhị thức bậc nhất

3
Nhận biết: Dấu của nhị thức bậc nhất


7
Nhận biết: Tập nghiệm của bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối đơn giản


1a (TL)
Thông hiểu: Cách giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu dựa vào xét dấu của nhị thức bậc nhất

4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
5
Nhận biết: Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

5. Dấu của tam thức bậc hai
4
Nhận biết: Tập nghiệm của bất phương trình bậc hai


7
Nhận biết: Dấu của tam thức bậc hai


2(TL)
Thông hiểu: Cách tìm m để bất phương trình có nghiệm đúng với mọi x thuộc 


3(TL)
Vận dụng: Vận dụng được định lí về dấu của tam thức bậc hai để giaỉ bất phương trình chứa căn là một tam thức bậc hai


ĐỀ RA
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng
A. Với mọi số thực a, b, c ta có: ;
B. Với mọi số thực a, b ta có: ;
C. Với mọi số thực a, b, c, d ta có: a < b và c < d  a +c < b+d;
D. Với mọi số thực a, b, c, d ta có: a < b và c < d  ac < bd.
Câu 2. Tập nghiệm của bất phương trình  là:
A. ;
B. ;
C. ;
D. .

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình  là:
A. ;
B. ;
C. ;
D. .

Câu 4. Tập nghiệm của bất phương trình  là:
A. ;
B. ;
C. ;
D. .

Câu 5. Trong hình vẽ dưới, phần không bị gạch sọc (kể bờ) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?
A.  ; B. ;
C. ; D. .
Câu 6.Giá trị lớn nhất của hàm số : f(x)=(x+
 
Gửi ý kiến