Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA NGUYÊN HÀM _ TÍCH PHÂN CÓ MA TRẬN, MÔ TẢ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phan
Ngày gửi: 07h:41' 12-02-2017
Dung lượng: 176.1 KB
Số lượt tải: 1670
Số lượt thích: 0 người
MẪU BÀI THU HOẠCH 3
KHUNG MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG III
MÔN TOÁN: 12 THPT

Mức độ nhận thức
Chủ đề
MỨC ĐỘ
TỔNG SỐ


Nhậnbiết
Thônghiểu
Vậndụngthấp
Vậndụng
cao


Địnhnghĩa,tínhchấtNguyênhàm
Nhận biết nguyên hàm
Tìm nguyên hàm bằng định nghĩa,tính chất

.
2
1.0đ
1
0.5đ


3
1.5đ
15%

Cácphươngpháptìmnguyênhàm
Nhận biết dạng đổi biến số
Tính nguyên hàm bằng đổi biến
Tính nguyên hàm bằng từng phần

1
0.5đ
1
0.5đ
2
1.0đ

4
2.0đ
20%

Địnhnghĩa,tínhchấtTíchphân
Nhậnbiếtđịnhnghĩa, tínhchấttíchphân
Tínhtíchphânbằngđịnhnghĩa, tínhchất


2
1.0đ
1
0.5đ


3
1.5đ
15%

CácphươngpháptínhTíchphân
Nhận biết dạng đổi biến số
Tínhtíchphânbằngphươngphápđổibiến
Tính tích phân bằng pp từng phần
Vận dụng nhiều phương pháp tính tích phân
1
0.5đ
1
0.5đ
1
0.5đ
1
0.5đ
4
2.0đ
20%

Ứngdụngcủatíchphân
Nắmcôngthứctínhdiệntích, thểtích
Tínhdiệntíchhìnhphẳng, thểtíchkhốitrònxoay
Tínhdiệntíchhìnhphẳng
Bàitoánthựctếứngdụngtíchphân
2
1.0đ
2
1.0đ
1
0.5đ
1
0.5đ
6
3.0đ
30%

TỔNG SỐ
8c
4.0đ
40%
6c
3.0đ
30%
4c
2.0đ
20%
2c
1.0đ
10%
20c
và
10.0đ
MÔ TẢ MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG III
MÔN TOÁN: 12 THPT

Kiến thức
Câu
Mô tả

Địnhnghĩa,tínhchấtNguyênhàm
1
NB: Nhận biết nguyên hàm


2
NB: Tìm nguyên hàm thõa mãn điều kiện đã cho.


9
TH: Tìm nguyên hàm bằng định nghĩa,tính chất

Các phương pháp tìm nguyên hàm
3
NB: Nhận biết dạng đổi biến số


10
TH: Tính nguyên hàm bằng đổi biến


15
VDT: Tính nguyên hàm bằng từng phần


16
VDT: Tính nguyên hàm bằng đổi biến

Định nghĩa,tính chất Tích phân
4
NB: Nhận biết định nghĩa, tính chất tích phân


5
NB: Nhận biết định nghĩa, tính chất tích phân


11
TH: Tính tích phân bằng định nghĩa, tính chất

Các phương pháp tính Tích phân
6
NB: Nhận biết dạng đổi biến số


12
TH: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến


17
VDT: Tính tích phân bằng pp từng phần


19
VDC: Vận dụng nhiều phương pháp tính tích phân

Ứng dụng của tích phân
7
NB: Nắm công thức tính diện tích, thể tích


8
NB: Nắm công thức tính diện tích, thể tích


13
TH: Tính diện tích hình phẳng


14
TH: Tính thể tích khối tròn xoay


18
VDT: Tính diện tích hình phẳng


20
VDC: Bài toán thực tế ứng dụng tích phânĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG III
MÔN TOÁN: 12 THPT

Câu 1: Nguyên hàm F(x) của hàm số f(x)=2x là:
A. F(x) =2B. F(x) =2x+CC. F(x) =2x2 +CD.F(x) =x2 +C

Câu 2: Cho F(x) làmộtnguyênhàmcủa f(x) = 3x2 +2x+1. BiếtF(-1) =5. Tìm F(x)?
A.F(x)=x3 + x2 +x+6 B.F(x)=6x + 11
C. F(x)=x3 - x2 +x+6D. F(x)=6 x2 -1
Câu : A.  B.  C.  D. 
Câu 4: Tính
A. 35B. 35,5C. -34D. -34,5

Câu 5: Tíchphânbằng: A. -1 B. 1 C. 2 D. 0
Câu 6: Tíchphânbằng: A.  B. C.  D. 

Câu 7:Diệntíchhìnhphẳngđượcgiớihạnbởiđồthịcủahàmsố, trụchoànhvàhaiđườngthẳnglà : A.B.  C.  D. Tấtcảđềusai

Câu 8: Thểtíchcủakhốitròn xoay đượcgiớihạnbởiđồthịhàmsố f(x) liên tục
 
Gửi ý kiến