Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DE KIEM TRA NGUYEN HAM TICH PHAN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ thị hương
Ngày gửi: 11h:12' 15-02-2017
Dung lượng: 132.3 KB
Số lượt tải: 2485
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:………………………………………….
Lớp:………………………………………………..

KIỂM TRA NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN. ỨNG DỤNG
ĐỀ 1

Câu 1. Cho F(x) là một nguyên hàm của f(x) = 3x2 +2x+1. Biết F(-1) =5. Tìm F(x)?
A. F(x)=x3 + x2 +x+6 B. F(x)=6x + 11 C. F(x)=x3- x2 +x+6 D. F(x)=6 x2 -1
Câu 2. Nguyên hàm của hàm số là A. B. C. D. 
Câu 3. Một nguyên hàm của hàm số: y = là: A. 2+ C B. + C C. + C D. + C
Câu 4. Biết , khi đó a+b là:
A. 2 B. 6 C. 9 D. 12

Câu 5. Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số và . Tìm .
A. B. C. D. 
Câu 6. Xét các mệnh đề: (I) là một nguyên hàm của .
(II) là một nguyên hàm của .
(III) là một nguyên hàm của .
Trong các mệnh đề trên thì số mệnh đề sai là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Câu 7. Biết giá trị 2a- b là:
A. -4 B. -3 C. 7 D. 10
Câu 8. Cho I= , đặt , khi đó viết I theo u và du ta được:
A. B. C. D. 
Câu 9. Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) liên tục trên đoạn [a;b]. Khẳng định nào sau đây sai?
A. B. C. D. 
Câu 10. Biết . Tính .
A. 3 B. 6 C. 4 D. 36
Câu 11. Nếu và với a < d < b thì bằng
A. 3 B. -3 C. 7 D. 8
Câu 12. Biết , giá trị của 2a+1 là:
A.10 B. 9 C. 6 D. 5
Câu 13. Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên đoạn [-1;2], f(-1) = -2 và f(2) = 1. Tính .
A. -3 B. 3 C. -1 D. 1
Câu 14. Biết . Tính .
A. B. C. D. 
Câu 15. Tích phân Khi đó a + b bằng:
A. -3 B. -1 C. 2 D. 5
Câu 16. Biết , khi đó giá trị a.b là:
A. 32 B. 2 C. 4 D. 12
Câu 17. Tích phân I = , khi đó tổng a+b là: A. 6 B. 10 C. 12 D. 11
Câu 18. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số , trục hoành và hai đường thẳng bằng:
A. B. C. D. 
Câu 19. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường cong , trục Ox và các đường thẳng bằng : A. B. C. D.
Câu 20. Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường .Đường thẳng x = k (-1 < k < 2) chia (H) thành hai phần có diện tích S1 và S2 . Tìm k để .
A. B. k = 0 C. k = 1 D. .Họ và tên:………………………………………….
Lớp:………………………………………………..

KIỂM TRA NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN. ỨNG DỤNG

Câu 1. Một nguyên hàm của hàm số: y = là: A. 2+ C B. + C C. + C D. + C
Câu 2. Biết . Tính .
A. B. C. D. 
Câu 3. Tích phân Khi đó a + b bằng:
A. -3 B. -1 C. 2 D. 5
Câu 4. Cho I= , đặt , khi đó viết I theo u và du ta được:
A. B.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓