Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIỂM TRA PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Kim Thu
Ngày gửi: 21h:44' 12-04-2017
Dung lượng: 623.3 KB
Số lượt tải: 2183
Số lượt thích: 3 người (Huyen Tran, Nguyễn Bổng, Dương Thị Xuan An)
TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 – HÌNH HỌC 10

Tổ: Toán – lý - Tin
Thời gian: 45 phút

 ĐỀ 4
Họ và tên học sinh:…………………………………………….Lớp 10A…… Điểm:………………
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Tìm tham số m để hai đường thẳng và vuông góc với nhau.
A. B. C. D. 
Câu 2: Đường thẳng đi qua và nhận vectơ làm vectơ chỉ phương có phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 3: Cho đường thẳng . Phương trình tổng quát của d là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Đường thẳng đi qua M(3;2) và nhận vectơ làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là:
A. B. C. D. 
Câu 5: Vectơ nào sau đây là pháp tuyến của đường thẳng 
A. B. C. D. 
Câu 6: Giao điểm của hai đường thẳng và có tọa độ là:
A. B. C. D. 
Câu 7: Tọa độ điểm đối xứng của A(5;4) qua đường thẳng là:
A. B. C. D. 
Câu 8: Vectơ là vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình nào sau đây .
A. B. C. D. 
Câu 9: Đường thẳng đi qua điểm D(4;1) và có hệ số góc k = 2 có phương trình tham số là:
A. B. C. D. 
Câu 10: Đường thẳng đi qua M(3;-2) và nhận vectơ làm vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là:
A. B. C. D. 
Câu 11: Hệ số góc của đường thẳng là:
A. B. C. D. 
Câu 12: Cosin của góc giữa hai đường thẳng và là:
A. B. C. D. 
Câu 13: Khoảng cách từ điểm đường thẳng là:
A. B. 
C. D. 
Câu 14: Đường thẳng đi qua M(4;0) và N(0;3) có phương trình là:
A. B. C. D. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 15: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm và . Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
Câu 16: Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng và 
Câu 17: Tìm tọa độ của điểm M thuộc đường thẳng và M cách A(2;3) một khoảng bằng .

BÀI LÀM (Phần tự luận)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓