Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kiểm tra thu thang 11 lớp 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: La Thi Ngoc Anh
Ngày gửi: 10h:14' 29-10-2017
Dung lượng: 26.1 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA 12
Câu 1: Hòa tan hoàntoàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4loãngthuđược V lít H2 (đktc). Giátrịcủa V là
3,36 lit. B. 4,48 lit. C.1,12 lit. D.2,24 lit.
Câu 2: Trongsốcácchấtsau: HNO2, CH3COOH, KMnO4, NaClO, NaOH, CO2. Sốchấtthuộcloạichấtđiện li là
A.3. B.6. C.5. D.4.
Câu 3: Cho kimloại Cu tácdụngvới HNO3đặchiệntượngquansátđượclà:
Khímàunâu bay lên, dung dịchchuyểnmàuxanh.
Khíkhôngmàu bay lên, dung dịchchuyểnmàuxanh.
Khíkhôngmàu baylên, dung dịchkhôngmàu.
Khíthoátrahóanâutrongkhôngkhí, dung dịchchuyểnmàuxanh.
Câu 4:Trộnlẫn V ml dung dịchNaOH 0,01M với V ml dung dịchHCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là
1. B.3. C.4. D.2.
Câu 5: Cho dung dịchcácchất: Ca(HCO3)2, NaOH, (NH4)2CO3, KHSO4, BaCl2. Sốphảnứngxảyrakhitrộn dung dịchcácchấtvớinhautừngcặplà
6. B. 8. C.7. D.9.
Câu 6: Dãygồmcác dung dịchnàosauđâykhitácdụngvới KOH loãngdưđềuthuđượckếttủakhikếtthúcphảnứng
FeCl2 , NaHCO3, AlCl3. C. AlCl3, ZnSO4, Fe(NO3)3.
CuSO4, FeCl2, Ca(HCO3)2. D. NH4Cl, Al2(SO4)3, NaHCO3.
Câu 7: Cho 4 lit N2và 14 lit H2vàobìnhphảnứng, hỗnhợpthuđượcsauphảnứngcóthểtíchbằng 16,4 lit( thểtíchcáckhíđo ở cùngđiềukiện). Hiệusuấtcủaphảnứnglà:
20%. B.25%. C.30%. D.50%.
Câu 8: Hòa tan hoàntoàn 19,2 gam Cu bằng dung dịch HNO3toànbộlượngkhí NO( sảnphẩmkhửduynhất) thuđượcđemoxihóathành NO2rồichuyểnhếtthành HNO3. Tínhthểtíchkhíoxi(đktc) thamgiavàoquátrìnhtrênlà:
6,72lit. B.3.36lit. C. 2,24 lit. D.4,48 lit.
Câu 9: Cho 11,2 gam hỗnhợp Cu vàkimloại M tácdụngvới dung dịchHCldưthuđược 3,136 lit( đktc). Cũnglượnghỗnhợpnàychotácdụnghếtvới dung dịch HNO3loãngthuđược 3,92 lit khí NO( đktc, sảnphẩmkhửduynhất). Kim loại M là:
Mg. B. Fe. C.Mghoặc Zn. D. Mghoặc Fe.
Câu 10: Nungnóng 3,5 gam hỗnhợp X gồm Mg, Al, Fe trongkhíoxi, saumộtthờigianthuđược 4,7 gam hỗnhợpchấtrắn Y. Hòa tan Y vào dung dịch HNO3dưthuđược 1,12 lítkhí NO( sảnphẩmkhửduynhất)đktc. Khốilượngaxit HNO3đãphảnứnggầnvóisốnàonhấttrongcácsốsau:
25. B. 21. C. 22. D. 20.
Câu 11:Một dung dịch X chứa 0,01 mol Ba2+; 0,01 mol NO3-, a mol OHvà b mol Na+. Đểtrunghòa ½ dung dịch X người ta cầndùng 200 ml dung dịchHCl 0,1M. Khốilượngchấtrắnthuđượckhicôcạn dung dịch X là:
4 gam. B.13,5 gam. C.16,8 gam. D.3,36 gam.
Câu 12:Cho dãycácchất : H2SO4, KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, SO2, Na2SO3, K2SO4. Sốchấttrongdãytạothànhkếttủakhiphảnứngvới dung dịch BaCl2là:
A.4. B.7. C. 5. D.6.
Câu 13: Cho các dd sau: C2H4(OH)2, C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO, Glucozơ, Saccarozơ, C3H5(OH)3,CH2OH – CH2 – CH2OH, CH2OH – CHOH – CH3. Sốlượng dung dịchcóthểhòa tan đượcCu(OH)2tạothành dung dịchlà:A. 7. B. 5. C. 8. D. 6.
Câu14: Thuốcthửđểphânbiệtcácchất: Glucozơ, Glixerol, Etanol, AnđehitAxetic là:
A. Na kim loại và quỳ tím. B. Nước brom và dd AgNO3 / NH3, to.
C. Cu(OH)2/OH- và dd AgNO3/NH3, to. D. dd AgNO3 / NH3, to.
Câu 15: Cho m gamGlucozơlên men thànhAncoletylicvớihiệusuất 80%. Hấpthụhoàntoànlượngkhí CO2sinh ra vàodungdịchnướcvôitrongdưthuđược 80 gamkếttủa. Giátrị m là:A. 135. B. 90. C. 67,5. D. 45.
Câu 16: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 ( khi đun nóng ) tạo thành Ag là:
A. HCOOCH3. B. C6H12O6 (Glucozơ).C. C6H12O6 (Fructozơ). D. CH3COOCH3.
Câu 17: Thủyphân 85,5 gam Saccarozơ ( vớixúctácHCl, Hpư= 80% ). Trunghòalượngaxitbằng dung dịch KOH vừađủthìthuđược dung dịch X. Dung dịch X hòa tan vừađủ m gam Cu(OH)2tạothành dung dịchmàuxanh lam. Giátrị m là:
A. 22,05. B. 19,6. C. 12,25. D. 20,05.
Câu 18: Xà phòng hoàn toàn 4,44 gam hỗn hợp X ( gồm: Metyl fomat và Etyl axetat ) cần dùng vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 0,12M. Vậy % về khối lượng của Etyl axetat là:
A. 40,54%. B.
 
Gửi ý kiến