Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 - Cuối HK 2 - Năm học 2017 - 2018 theo TT22 (kèm file nghe)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Ngày gửi: 10h:41' 20-10-2017
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 1033
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH HẢI
Họ và tên: …………………………
Lớp………

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN TIẾNG ANH- LỚP 5
Thời gian: 35 phút


Marks
Listening
Reading and writing
Speaking
Total


MA TRẬN ĐỀ

Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
Mức/Điểm
Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %M1
M2
M3
M4


Nghe
Listen and tick the picture
 1
3 
 1

10câu 2.5 đ 25%0.25
0,75
0,25
Listen and tick the picture
2 
2
1

0,5
0.5
0,25Đọc
Look, read and write the correct words next to their descriptions.
1
1
1

10câu 2.5 đ 25%0.25
0.25
0.25
Read and match
1
1
1

0.25
0.25
0.25
Read the passage and tick True or False.
1
1
1
1
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 


Viết
Put the words in order
1
2
1
1
10câu 2.5 đ 25%0.25
0.5
0.25
0.25 Write about you
1
2
2

0.25
0.5
0.5
0.25 


Nói
Getting to know each other What’s your name ?; How do you spell your name ?; How are you today ?;

2 
1

10 câu 2.5đ 25%
0,5
0,25 
Talking about a familiar topicsWhat is his job ? +Tell me some jobs that you know. +.Where would you like to work?Why? + What would you like tobe in the future? Why?


3 
 1


0,75
0,25Describing picture What are the people in the picture doing? Do you like these activities?What do you think of this place

1
1
1

0,25  
0,25  
0,25  


Tổng

9
14
13
4
40 câu 10đ2.25đ
3.5đ
3.25đ
1đ
22.5%
35%
32.5%
10%

NỘI DUNG ĐỀ

PART A. LISTENING
Question 1. Listen and tick the picture (Nghe và chọn bức tranh đúng)


Question 2. Listen and number


PART B. READING
Question 3. Look, read and write the correct words next to their descriptions.


Zoo
library


Aladdin and the magic lamp

1. It’s the title of a story. ......... …………………………
2. You can pay a visit and see many kinds of animals here. .....................................
3. You can read and borrow the book here but you can’t buy. .................................


Question 4 Read and match (Đọc và nối cột A với cột B và viết vào phần key)
A
B
key

1. Who’s that?
a. He has a headache.
1.-> ……

2. What’s the matter with Nam?
b. I’d like to be a pilot.
2.-> ……

3. What’s your address?
c. It’s Miss Hoa.
3.-> ……

4. What would you like to be in the future?
d. It’s Dinh Hai Village.
4.-> ……


Question 5. Read the passage and tick True or False. (Đọc và tick đúng “T” và sai “F” )
John lives in England. He is a famous footballer
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓