Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra tin 8 HKII

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trương Ngọc Hân
Ngày gửi: 19h:22' 08-05-2017
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 366
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tử Đà
Họ và tên:…………………….................... Kiểm tra 1 tiết ( HKII)
Lớp:.................. Môn: Tin Học
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo Phiếu trả lời
Đáp án
Câu hỏi
A
B
C
D
Đáp án
Câu hỏi
A
B
C
D

1
11

2
12

3
13

4
14

5
15

6
16

7
17

8
18

9
19

10
20


ĐỀ BÀI
(Hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất. Sau đó tích lại vào phiếu trả lời)

Câu 1: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp biết trước ?
A. if...then B. if...then...else C. for...to...do D. while...do
Câu 2: Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp chưa biết trước ?
A. if...then B. if...then...else C. for...to...do D. while...do
Câu 3: Câu lệnh if đầy đủ có dạng đúng là?
A. If :=<Điều kiện> then < Câu lệnh 1> else;
B. If =<Điều kiện> then < Câu lệnh 1> else;
C. If <Điều kiện> then < Câu lệnh 1> else;
D. If <Điều kiện> then < Câu lệnh 1>; else;
Câu 4: Lệnh lặp nào sau đây là đúng :
A. For = to do ;
B. For := to do ;
C. While <điều kiện> = do ;
D. While <điều kiện> := do ;
Câu 5: Để tăng biến nhớ lên 1 đơn vị, ta thực hiện lệnh:
A. X=>X+1; B. X:=X+1 C, X=>X+1 D, X:=X+1;
Câu 6: Câu lệnh Pascal : While (3*5>=15) do Writeln (3*5); sẽ :
A. In số 15 ra màn hình 3 lần. B. In số 15 ra màn hình 5 lần.
C. Không thực hiện lệnh Writeln (3*5); D. Lặp vô hạn lần lệnh Writeln (3*5);
Câu 7: ý nghĩa của lệnh clrscr;
A. Khai báo sử dụng thư viện chuẩn trong chương trình C. Xóa màn hình
B. Dừng chương trình D. Cả A, B, C đều sai
Câu 8: Lệnh nào sau đây in ra màn hình số lớn nhất giữa A và B :
A. If A > B then write(B) else write(A);
B. If A > B then write(A) else write(B);
C. If A > B then Readln(A) else Readln(B);
D. If A < B then writeln(A) else writeln(B);
Câu 9: Cho N là biến kiểu nguyên, chọn câu đúng cú pháp :
A. If N < 10 then write (` Nho hon 10 `) ; else write (` Lon hon 10 `);
B. If N < 10 Write (` Nho hon 10 `) else then write (` Lon hon 10 `);
C. If N < 10 then write (` Nho hon 10 `) else write (` Lon hon 10 `);
D. If N < 10 then N := 10 else N > 20 then write (` N > 20 `);
Câu 10: Kiểm tra nếu ba số a, b, c đều lớn hơn 1
 
Gửi ý kiến