Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề kiểm tra tin 8 rất hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Thị Hồng Nhung
Ngày gửi: 18h:52' 07-03-2012
Dung lượng: 84.0 KB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 0 người
Ma trận đề KT 1 tiết:
Môn: tin Lớp: 8
Người ra đề: Đào Thị Hồng Nhung
Đơn vị: Tổ toán - tin
I/ Ma trận


Nội dung
Câu & điểm
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL


Máy tính và chương trình máy tính
Câu
1

1


Điểm
0.25đ

0.25đ

Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
Câu
2,3,5,6


1


5


Điểm
1.0đ


2đ


3đ

Chương trình máy tính và dữ liệu
Câu

2a
7
2b


3


Điểm

1đ
0.25đ
1đ


2.25 đ

Sử dụng biến trong chương trình
Câu
4

82


Điểm
0.25đ

0.25đ0.5đ

Từ bài tóan đến chương trình
Câu
3a


3b

3c
3


Điểm
1đ


1đ

2đ
4 đ

Tổng
Câu
7
1
2
3

1
12


Điểm
2.5đ
1đ
0.5đ
4đ

2đ
10đHọ và tên: …………………………………… Kiểm tra: 1 tiết
Lớp: …………. Môn: TIN HỌC 8 - Thời gian: 45 phút

ĐiểmNhận xét của giáo viên

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Câu 1: Máy tính có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây ?
A. Ngôn ngữ tự nhiên. B. Ngôn ngữ lập trình. C. Ngôn ngữ máy. D. Ngôn ngữ tiếng Anh
Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ nào không phải là từ khoá ?
A. Uses B. Program C. End D. Computer
Câu 3: Tên hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal là
A. 16abc; B. Hinh thang; C. D15; D. Program;
Câu 4: Từ khoá để khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình Pascal là
A. Const B. Var C. Real D. End
Câu 5: Để chạy một chương trình Pascal ta nhấn tổ hợp phím
A. Ctrl+F9 B. Alt+F9 C. Shitf+F9 D. Ctrl+Shift+F9
Câu 6: Cấu trúc chung hợp lý của một chương trình Pascal là :
A. Begin -> Program -> End. B. Program -> End -> Begin.
C. End -> Program -> Begin. D. Program -> Begin -> End.
Câu 7: Kết quả của 16 mod 5 bằng bao nhiêu:
A. 1
B. 3
C. 0
D. 5
Câu 8: Giả sử A được khai báo biến với kiểu dữ liệu số nguyên, X là kiểu dữ liệu xâu, trong các phép gán sau, phép gán nào hợp lệ:
A. X:= 4.5; B. X:= ‘1234’; C. A:= 57; D. A:= ‘LamDong’;
Chọn phương án đúng nhất của các câu trên rồi điền vào bảng
Câu 1
Câu 2
Câu3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8


II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: Hãy liệt kê lỗi (nếu có) trong chương trình sau (2 điểm)
Program Tinh tong; (1)
Var a,b,s : Integer (2)
Begin (3)
Write(‘Nhap a = ‘); (4)
readl(a); (5)
Write(‘Nhap b = ‘); (6)
readln(b); (7)
S:= (a+b)/2; (8)
Writeln(‘Tong S =’,S); (9)
Readln; (10)
End (11)

Bài 2: a, Nêu các kiểu dữ liệu cơ bản trong pascal?(1điểm)
b, Xác định các kiểu dữ liệu cho các biến
 
Gửi ý kiến