Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra Toán 10 chương 6 lượng giác trắc nghiệm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trí Tín
Ngày gửi: 13h:21' 13-04-2017
Dung lượng: 266.5 KB
Số lượt tải: 4340
Số lượt thích: 8 người (nguyễn hà, ĐỖ NHÀN, To Thi Thu Hoa, ...)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG VI – ĐẠI SỐ 10
NĂM HỌC: 2016 – 2017

Ma trận đề kiểm tra:

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1. Cung và góc lượng giác
Câu 1,2
Câu 3,4
Câu 5

5


2
2
12. Giá trị LG của một cung
Câu 6,7
Câu 8,9
Câu 10
Câu 11
6


2
2
1
1


3. Công thức lượng giác
Câu 12,13,
14,15,16,17
Câu
18,19,20
Câu
21,22,23
Câu 24, 25
14


6
3
3
2


Tổng
10 câu
40%
7 câu
28%
5 câu
20%
3 câu
12%Mô tả
Câu 1: Nắm được mối quan hệ giữa hai đơn vị đo góc: độ và rađian.
Câu 2: Nắm được mối quan hệ giữa hai đơn vị đo góc: độ và rađian.
Câu 3: Độ dài của một cung tròn
Câu 4: Số đo của một cung lượng giác
Câu 5: Biểu diễn một cung lượng giác trên đường tròn LG.
Câu 6: Nhận biết giá trị của một cung LG(BT1tr148)
Câu 7: Nhận biết 4 công thức LG cơ bản.
Câu 8: Hiểu các công thức LG cơ bản(BT 2 Tr148)
Câu 9: Hiểu các công thức LG cơ bản
Câu 10: Tính được GTLG của một cung(BT4 Tr148)
Câu 11: Tính được GTLG của một cung(BT5 Tr148)
Câu 12: Nhớ được Công thức cộng
Câu 13: Nhớ được Công thức cộng
Câu 14: Nhớ được Công thức nhân đôi
Câu 15: Nhớ được Công thức nhân đôi
Câu 16: Nhớ được Công thức biến tích thành tổng
Câu 17: Nhớ được Công thức biến tổng thành tích
Câu 18: Viết được công thức cộng ở dạng cụ thể
Câu 19: Viết được công thức cộng ở dạng cụ thể
Câu 20: Viết được công thức biến tổng thành tích
Câu 21: Vận dụng công thức cộng để tính giá trị của một cung Lg, biểu thức,...
Câu 22: Vận dụng công thức cộng để tính giá trị của một cung.
Câu 23: Vận dụng công thức nhân đôi để tính giá trị của một cung
Câu 24: Áp dụng công thức hạ bậc để tính một giá trị LG của cung
Câu 25: Áp dụng công thức biến tổng thành tích, đơn giản biểu thức.
C. ĐỀ MINH HỌA
Câu 1: Góc 180 có số đo bằng rađian là
A. B. C. D. 
Câu 2. Góc có số đo bằng độ là:
A. 180 B. 360 C. 100 D. 120
Câu 3: Một đường tròn có bán kính 20cm, Tìm độ dài của cung trên đường tròn đó có số đo (tính gần đúng đến hàng phần trăm) .
A. 4,19cm B. 4,18cm C. 95,49cm D. 95,50cm.
Câu 4. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Số đo của một cung lượng giác luôn là một số không âm.
B. Số đo của một cung lượng giác luôn không vượt quá .
C. Số đo của một cung lượng giác luôn là một số thực thuộc đoạn .
D. Số đo của một cung lượng giác là một số thực.
Câu 5. Chọn điểm A(1;0) làm điểm đầu của cung lượng giác trên đường tròn lượng giác. Tìm điểm cuối M của cung lượng giác có số đo .
A. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ I.
B. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ II.
C. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ III.
D. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ IV.
Câu 6. Trong các giá trị sau, nhận giá trị nào?
A. -0.7 B. C. D. 
Câu 7. Trong các công thức sau, công thức nào sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 8. Các cặp đẳng thức nào sau đây đồng thời xảy ra?
A. và B. và 
C. và D. và 
Câu 9. Cho biết . Tính 
A
No_avatar

giúp em giải tất cả cacsbaif tập này được không ạ

 

 
Gửi ý kiến