Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE KIEM TRA TOAN 4 HKI NĂM HOC 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Huy Hiển
Ngày gửi: 20h:30' 20-12-2016
Dung lượng: 58.5 KB
Số lượt tải: 1944
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên: .......................................
Lớp 4..................
Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút
Năm học: 2015 – 2016
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào mỗi đáp án đúng.
Câu 1. Chữ số 6 trong số 351 600 307 có giá trị là:
A.6 000 B.60 000 c. 600 000 D. 6 000 000
Câu 2.Dãy số tự nhiên là:
A.0,1,2,3,4,5. B.1,2,3,4,5. C. 0,1,3,5,7. D. 0,1,2,3,4,5,…
Câu 3. Giá trị của biểu thức 55125 – 5575 :25 là
A. 49550 B. 1982 C. 54902 D.223
Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ trống của 16dm24cm2=….cm2 là:
A.164 B.1640 C.54902 D.1604
Câu 5. Trung bình cộng của 34,43,52 và 39 là:
A.168 B.56 C. 42 D. 186
Câu 6.Một khu vườn hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 48 m, chiều dài hơn chiều rộng 8m.Diện tích của khu vườn đó là:
A. 96m2 B.560m2 C.42m2 D. 960m2
II. Phần tự luận.
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a, 245  307 b, 463  200 c, 3540 : 25 d,13680 :57
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2.Số?
2 thế kỉ  thế kỉ =……….năm 15km 6m= ……….m
5 tấn  tạ = ……..kg 2005dm2 = ….m2….dm2
Câu 3. Tìm x:
a, 6867 : x = 63 b, x : 12 =345(dư 9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Câu 4. Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 4 tấn 6 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai ít hơn thửa ruộng thứ nhất 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu kg thóc?
Bài giải …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Câu 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
49  123 – 49  22 – 49 …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Câu 6. Khi nhân một số với 54, một bạn đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên có kết quả là 1305. Hãy tìm tích đúng trong phép nhân đó?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biểu điểm
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
II. Phần tự luận.
Câu 1: Đặt tính rồi tính( 2 điểm)
Câu 2.Số?( 1 điểm)
Câu 3. Tìm x(1 điểm)
Câu 4. (2 điểm)
Câu 5.( 0,5 điểm)
Câu 6. ( 0,5 điểm)

No_avatar

Không biết ngượng

 
Gửi ý kiến