Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kiểm tra toán 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hoàng quốc vương
Ngày gửi: 21h:45' 06-11-2017
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 106
Số lượt thích: 1 người (Huỳnh Chơn Thiện)
ĐỀ 1
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:
A) 3x3y2 – 3x4y – 3x2y2 B) 9x3y2 – 3x4y + 3x2y2
C) 9x2y – 3x5 + 3x4 D) x – 3y + 3x2
Câu 2: Kết quả của phép nhân (x – 2).(x + 2) là:
A) x2 – 4 B) x2 + 4 C) x2 – 2 D) 4 - x2
Câu 3: Giá trị của biểu thức x + 2x + 1 tại x = -1 là:
A) 4 B) -4 C) 0 D) 2
Câu 4: Kết quả của phép chia (20x4y – 25x2y2 – 5x2y) : 5x2y là:
A) 4x2 – 5y + xy B) 4x2 – 5y – 1
C) 4x6y2 – 5x4y3 – x4y2 D) 4x2 + 5y – xy
Câu 5: Tích của đơn thức x và đa thức 1-x là :
A. x2+x B. x-x2 C. 1-2x D. x2-x
Câu 6: Tính ( 2x – y )2
A. 2x2 – 4xy + y2 ; B.4x2 – 4xy + y2 ; C.4x2 – 2xy + y2 ; D.4x2 + 4xy + y2
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1. Tìm x, biết:
a) x2 + 4x +4 = 0
b) x2 – 36 = 0
c) x2 – 2x = 0
d) 2x2 + 3x – 1 =0
Câu 2. Cho biểu thức P = (x + 3)2 - (x - 4)( x + 8)
a. Rút gọn
b. Tính giá trị của biểu thức khi x = -2
Câu 3. Tìm a để đa thức (x3 + 4x2 + 6x + a) chia hết cho đa thức (x + 3)
ĐỀ 2
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:
A) 2x3y2 – 2x4y – 2x2y2 B) 6x3y2 – 2x4y + 2x2y2
C) 6x2y – 2x5 + 2x4 D) x – 2y + 2x2
Câu 2: Kết quả của phép nhân (3 – x).(3 + x) là:
A) 3 – x2 B) 9 – x2 C) 9 + x2 D) x2 - 9
Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 tại x = -1 là:
A) 9 B) -9 C) 1 D) 2
Câu 4: Kết quả của phép chia (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:
A) 4x2 – 5y B) 4x2 – 5y – 1
C) 4x6y2 – 5x4y3 – x4y2 D) Một kết quả khác.
Câu 5: Tích của đơn thức 2x và đa thức 1-x là :
A. 2x2+2x B. 2x-x2 C. 2x-2x2 D. x2-x
Câu 6: Tính ( 2x + y )2
A. 2x2 + 4xy + y2 ; B.2x2 + 4xy + y2 ; C.4x2 + 2xy + y2 ; D.4x2 + 4xy + y2
II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1. Tìm x, biết:
a) 2(2x – 5) – 3x = 10
b) x2 – 49 = 0
c) 2x2 – 6x = 0
d) 3x2 – 5x – 2 =0
Câu 2. Cho biểu thức A = ( x + 2 )2 – ( x – 2 )( x + 4 )
a. Rút gọn
b. Tính giá trị của biểu thức khi x =-3
Câu 3. Tìm a để đa thức (x3 + 4x2 -15x + a) chia hết cho đa thức (x + 3)


ĐỀ 3
I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:
A) 3x3y2 – 3x4y – 3x2y2 B) 9x3y2 – 3x4y + 3x2y2
C) 9x2y – 3x5 + 3x4 D) x – 3y + 3x2
Câu 2: Kết quả của phép nhân (x
 
Gửi ý kiến