Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra toán 9 HKI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Chung Dũng
Ngày gửi: 21h:52' 24-11-2015
Dung lượng: 221.0 KB
Số lượt tải: 330
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: Ngày giảng:
Tiết 35+ 36: KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

* Phần Đại số: (Nội dung kiểm tra từ tiết 1 đến tiết 34): Nội dung chương I và chương II

* Phần Hình học(Nội dung từ tiết 1 đến tiết 35): Nội dung chương I và chương II
2. Kỹ năng:
- Vận dụng được các kiến thức trên vào giải các dạng bài tập sau.
- Rèn kỹ năng trình bày bài khoa học, logic, chính xác khi tính toán.
3. Thái độ: tích cực, nghiêm túc

II. Đồ dùng dạy học:
1. GV: Ma trận, đề, đáp án
2. HS: Kiến thức đã học.

III/Ma trận đề( Có bản riêng) PHÒNG GD &ĐT VĂN BÀN
TRƯỜNG THCS NẬM MẢ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2015 - 2016
Môn: Toán 9
Thời gian làm bài: 90 phút (gồm cả giao đề)

I. MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1.Căn bậc hai. Căn bậc
( 19 tiết)
1.Nhận biết được căn bậc hai và căn bậc ba của một số , một biểu thức.
2.Tìm được điều kiện để căn bậc hai xác định. Biết làm các phép tính về căn bậc hai
3.Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai.


4.Vận dung các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai để tìm GTLN, GTNN


Số câu hỏi
4(C1: 1a, b, c, d)


2(C3:3, 4a)1(C4: 4b)
7

Số điểm: 3 điểm = 30%
1 điểm = 10%


1,5 điểm= 15%0,5 điểm = 5 %
3 điểm = 30 %

2. Hàm số bậc nhất
( 13 tiết)
5. Biết được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số
6.Thực hiện vẽ và vẽ đúng đồ thị của hàm số y = ax + b (a ( ((.
7.Tìm tham số m để đồ thị của hàm số đi qua 1 điểm cho trước, điểu kiện của hai đường thẳng
Số câu hỏi
1(C5: 1e)


1(C6: 5b; C7:5b)
3

Số điểm: 1,5điểm = 15%
0,25 điểm = 2,5 %


1,25 điểm = 1,25 %
1,5 điểm=15 %

3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
( 18 tiết)
8. Biết được các hệ thức để áp dụng vào giải toán

9.Vận dụng được các tỉ số lượng giác để giải bài tậpSố câu hỏi
2(C8: 2a, b)
2(C9: 6; 7c)


4

Số điểm: 3 điểm = 30%
0,5 điểm = 0,5 %
2,5 điểm = 25 %


3 điểm = 30 %

4. Đường tròn
(17 tiết)
10.Biết cách vẽ đường tròn ngoại tiếp một tam giác, cách xác định đường tròn...

11.Vận dụng các tính chất đó học về đường tròn và tiếp tuyến để giải bài tậpSố câu hỏi
1(C10: 1f )
2(C11: 7a; 7b)


3

Số điểm: 2,5điểm = 25 %
0,25 điểm = 2,5 %
2,25 điểm= 2,25 %


2,5 điểm =25%

Tổng số câu
8
5
7
1
17

Tổng số điểm
2 điểm = 20 %
2,75 điểm = 27,5 %
4,75 điểm = 47,5 %
0,5 điểm = 5 %
10điểm = 100%


PHÒNG GD & ĐT VĂN BÀN
TRƯỜNG THCS NẬM MẢ
ĐỀ CHẴN

Lớp 9A
Họ và tên:…………………….................
ĐỀ, BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2015 – 2015
Môn: Toán 9
Thời gian làm bài: 90 phút (Gồm cả giao đề)

 Câu
 
Gửi ý kiến