Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 15'

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiều Thị Như
Ngày gửi: 07h:43' 17-10-2019
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 1232
Số lượt thích: 0 người
Trường tiểu học Bù Nho
Họ và tên: ...
Lớp phân hiệu: 5/
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: Toán
LỚP: 5 ( 2 buổi/ ngày)
NĂM HỌC : 2019 - 2020
THỜI GIAN : 40 phút (Không kể t/g phát đề).

ĐIỂM BÀI THI BẰNG SỐ
ĐIỂM BÀI THI BẰNG CHỮ
NGƯỜI COI, CHẤM THI
(ký, ghi rõ họ tên)


Câu 1: Chữ số 7 trong số thập phân 245,76 thuộc hàng( Mức 1- 0,5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
a. Hàng nghìn b. Hàng phần mười
c. Hàng phần trăm d. Hàng phần nghìn
Câu 2: (0.5 điểm)Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: ( M1)
Viết số
Đọc số


…………………………………….
Bảy đơn vị, bốn phần mười
8,019Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: ( M2)
Chu vi hình chữ nhật là: 9 m
a. 45 m
b. 540 m2 6m
c. 0,540dam 2
d . 5,4dam2 

Câu 4: Trong các số thập phân: 0,27; 1,52; 2,43; 0,72 số nào lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2? Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ( M2: 1 điểm)
a. 0,27 b. 1,52
c. 2,43 d. 0,72

Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 2- 1điểm)
a. 5,28 m2 = 528 dm2 c. 3m2 6 dm2= 36 dm2

b. 0,05 ha = 5 dam2 d. 5m2 34cm2 = 5,34 m2

Câu 6: Điền dấu > < = vào chỗ chấm ( Mức 2- 1 điểm)
6,87 ..... 6,78 c. 8,652..... 8,65200
5,008 ..... 5,08 d. 0,028 ...0,03

Câu 7: Giá trị chữ số 5 trong số: 78,0056 là: ( Mức 2- 1 điểm)
 b.  c.  d.
Câu 8: Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân:( Mức 3- 1 điểm)
 = = =  =
.
Câu 9: Một vườn điều hình chữ nhật có nửa chu vi 150 m, chiều dài hơn chiều rộng 50 m. Nếu mùa điều này cứ 100 m2 thu 20 kg điều thì vườn dó sẽ thu bao nhiêu tấn điều?( Mức 3- 1 điểm)
................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: Một hình vuông có chu vi160 m. Tính diện tích hình vông đó? ( m3: 1điểm)
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 11: Tính bằng cách thuận tiện nhất: ( Mức 4- 1 điểm)HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN
LỚP 5 ( 2 buổi/ngày)
Năm học: 2019 – 2020

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ý dúng
b

c
b


c

Điểm
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1


Câu 2: Viết số đúng đạt 0,25 điểm, đọc số dúng đạt 0,25 điểm
Viết số
Đọc số

 7,4

Bảy đơn vị, bốn phần mười8,019
Tám phảy không trăm mười chín.


Câu 5: Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm
a. 5,28 m2 = 528 dm2 c. 3m2 6 dm2= 36 dm2

b. 0,05 ha = 5 dam2 d. 5m2 34cm2 = 5,34 m2
Câu 6: Mỗi ý đúng đạt 0,25 điểm
6,87 > 6,78 c. 8,652 = 8,65200
5,008 < 5,08 d. 0,028 < 0,03

Câu 8: Chuyển đúng mỗi phân số được 0,25 điểm.

= 4,5  = 5,43 = 0,96 = 4,331

Câu 9:
Bài giải
Chiều dài vườn điều hình chữ nhật là:
( 150+ 50) : 2= 100 (m
No_avatarf

Câu 9: Một vườn điều hình chữ nhật có nửa chu vi 150 m, chiều dài hơn chiều rộng 50 m. Nếu mùa điều này cứ 100 m2 thu 20 kg điều thì vườn dó sẽ thu bao nhiêu tấn điều? các trung tâm gia sư uy tín tại tphcm cho rằng đây là bài toán cơ bản trong chương trình

 
Gửi ý kiến