Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Toàn
Ngày gửi: 22h:24' 27-02-2022
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 1109
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN KIẾN THỤY
TRƯỜNG TIỂU HỌC THUỴ HƯƠNG

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN - LỚP 4
Năm học: 2020- 2021
Thời gian làm bài: 40 phút
Họ và tên: ……………………………………………………………… Lớp:……

Câu 1: (1 điểm):Khoanh vào trước đáp án đúng:
a) Phân số nào dưới đây là phân số hai phần năm?
A. 
B. 
C. 
D. 

b) Trong các phân số ; ; ; , phân số nào bé hơn 1?
A. 
B. 
C. 
D.

Câu 2: (1 điểm): Khoanh vào trước đáp án đúng:
Phân số nào dưới đây bằng phân số ?
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 3:(1 điểm)Khoanh vào trước đáp án đúng:
Diện tích khu vườn hình bình hành có độ dài đáy 34m, chiều cao 12m là :
A. 46m2
B. 520 m2
C. 68 m2
D. 408 m2

Câu 4 (1điểm) Khoanh vào trước đáp án đúng:
Cho các phân số: ; ; ; . Phân số lớn nhất trong các phân số đó là:
A. 
B. 
C. 
D.

Câu 5(1 điểm)Khoanh vào trước đáp án đúng:
a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 5m2 75dm2 = … dm2 là:
A. 575 B. 5075 C. 50 075 D. 57 500
b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của1 tạ 25 kg =...........kg là:
A. 125B. 1250C. 1025D. 35
Câu 6 (1 điểm) Khoanh vào trước đáp án đúng:
Kết quả của phép tính
𝟑
𝟓
x
𝟓 𝟒 -
𝟐
𝟒
là:
A.
13
20

B.
13
4

C.
6
20

D.
1
4


Câu 7 (1 điểm)Khoanh vào trước đáp án đúng:
Cho các phân số: ; ; ; . Phân số tối giản là:
A.
B. 
C. 
D. 

Câu 8 (1 điểm)Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước. Trong giờ đầu, vòi thứ nhất chảy được
1
3
bể, vòi thứ hai chảy được
2
5 bể. Hỏi trong giờ đầu, cả hai vòi đã chảy được bao nhiêu phần của bể?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 9 (1 điểm) Một miếng bìa hình thoi có đường chéo lớn bằng 24 cm, đường chéo nhỏ bằng
5
6 đường chéo lớn. Tính diện tích mảnh bìa đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10 (1điểm) Tìm y, biết:
y x
2
3 =
4
5
x
3
4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4
Mỗi câu 1 điểm
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7

Đáp án
a)C - b) A
B
D
D
a)A - b) A
D
C


Câu8 (1 điểm)
Trong giờ đầu, cả hai vòi đã chảy được là:

1
3 +
2
5 =
11
15(bể)
Đáp số
11
15
bể
Câu 9 (1 điểm)
Bài giải
Độ dài đường chéo nhỏ là:
24 x
5
6 = 20 (cm)
Diện tích miếng bìa là:
24 x 20 : 2 = 240 (cm2)
Đáp số: 240 cm2
Câu 10(1điểm)
y x
2
3 =
4
5
x
3
4

y x
2
3 =
3
5

y =
3
5 :
2
3

y =
9
10

 
Gửi ý kiến