Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kiểm tra toán HKI lớp 4 đúng TT22

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Mến
Ngày gửi: 08h:56' 11-10-2021
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 239
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI
Năm học: 2019-2020
Ngày kiểm tra: 02/01/2020


Môn: Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm
 GV chấm bài
GVCN kiểm tra
GV coi kiểm tra
Câu 1.Điền dấu (>;<;=) thích hợp vào chỗ chấm(1điểm)
a) 470 869...................471 345
b) 1000 000......................999 999
Câu 2. Trong các số 37; 88; 100; 865; 5792; 6270(1điểm)
Số nào chia hết cho 2?
Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?
Câu 3. Nêu hai cặp cạnh song song trong hình chữ nhật bên:(1điểm)
a)AB song song AB
b) AD song song

C D
Câu4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm(1điểm)
a) 4tấn 5kg = ………………….…… kg;
b)39m27dm2 =..............................................dm2;
Câu5.Đặt tính và tính(1điểm)
a) 109 x 42 b)5040 : 16
..................................................... ............................................................
…………………………………. ............................................................
…………………………………. ……………………………………….
…………………………………. ………………………………………..
Câu 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất(1điểm)
2 x 2019 x 50
..........................................................................................
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
Câu 7. Tìm y(1điểm)
4800 : ( y x 16) = 25

Câu 8. (1điểm)
Nếu chiều dài của một hình chữ nhật gấp lên 8 lần và chiều rộng giảm đi 4 lần thì diện tích hình chữ nhật gấp lên mấy lần?
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật gấp lên số lần là:…………………………........................................
Câu 9. (1điểm)
Một mảnh vườn hình vuông có chu vi 184m. Tính diện tích mảnh vườn hình vuông đó?
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Giải bài toán (1điểm)
Trong khocó 524 bao, mỗi bao đựng 50 kg gạo. Người ta lấy đi 1/5 số gạo đó. Hỏi người ta lấy đi bao nhiêu yến gạo?
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………* Lưu ý: Bài viết có bôi xóa, viết số cẩu thả, bài làm dơ bị trừ 0,5 điểm.

UBND HUYỆN CAI LẬY
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGŨ HIỆPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngũ Hiệp, ngày 10tháng 12 năm 2019


ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 4
Học kỳ I năm học 2019 – 2020

Câu 1. Điền dấu (>;<;=) thích hợp vào chỗ chấm(1điểm)
a) 470 869 ...........<........... 471 345 ( 0,5 điểm)
b) 1000 000........>.............999 999 ( 0,5 điểm)
Câu 2.
Số nào chia hết cho 2: 88; 100; 5792; 6270( 0,5 điểm)
Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5: 100; 6270( 0,5 điểm)
Câu 3. Cặp cạnh song song trong hình chữ nhật:(1điểm)
a)AB song song DC (0,5điểm)
b)AD song song BC(0,5điểm)
Câu4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm(1điểm)
a) 4 tấn 5 kg = 4005 kg (0,5 điểm)
b) 39 m2 7 dm2 =3907dm2(0,5 điểm)
Câu5. Đặt tính và tính (1điểm)
a) 109 x 42 b)5040 : 16
109 5 040 16
x 42 0 26 316
2 18 100
4 3 6 04
4 5 7 8
Câu 6. Tính bằng cách thuận tiện nhất(1điểm)
2 x 2019 x 50
= 2019 x ( 50 x 2)
= 2019 x 100
= 201 900
Câu 7. Tìm y(1điểm)
4800 : ( y x 16) = 25

y x 16 = 4800 : 25
y x 16 = 192
y = 192 : 16
y = 12
Câu 8. (1điểm)
Diện tích hình chữ nhật gấp lên số lần là 2.
Câu 9. Giải bài toán (1điểm)
Một mảnh vườn hình vuông có chu vi 184m. Tính diện tích mảnh vườn hình vuông đó?
Bài giải
Cạnh mảnh vườn hình vuông là:
184 : 4 = 46(m) (0,25 điểm)
Diện tích mảnh vườn hình vuông là:
46 x 46 = 2116 (m2) (0,
 
Gửi ý kiến