Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra tuần 10,11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Đào Quang Huy
Ngày gửi: 21h:48' 13-03-2018
Dung lượng: 217.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA TUẦN 11
Chữ ký người coi

1.

2.

 Năm học 2012- 2013
Môn Toán lớp 1
( Thời gian làm bài 40 phút)

Họ và tên: ....................................................................................
Lớp: ...............................................................................................
Trường: Tiểu học Hoà Mạc

MÔN TOÁN LỚP 1
Bài 1: (2 điểm)
a) Viết số thích hợp vào ô trốngb) Viết các số 8; 5; 0; 10; 6
Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………
Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………
Bài 2:( 2 điểm) Tính:
a,
5 - 1 = .......
1 - 1 = ........
3 - 0 = .........
3 + 0 =.........

5 - 2 = .......
3 - 3 = ........
5 - 0 = .........
0 + 5 =.........

b,
Bài 3: ( 2 điểm) ?

5 - 5 =
 4 + = 4

4 - = 3

 5 - = 5
 + 2 = 3
4 - 2 =

Bài 4 ( 1 điểm)
a, Khoanh vào số bé nhất : 7; 3 ; 5; 8; 0
b,Khoanh vào số lớn nhất: 4; 6; 2; 9; 7
Bài 5 (2 điểm) Điền dấu > ; < ; = ?

4 + 1 4

 5 - 1 5
3 + 0 3

4 + 1 5
 4 + 1 4
3 + 1 5

Bài 6 ( điểm) Viết phép tính thích hợp

(((
((
Họ và tên: .......................................................................................................................
Lớp: ...............................................................................................................................
Trường: Tiểu học Hoà Mạc

Bài 1: (2 điểm)
Có:............... hình vuông

Bài 2: (1 điểm)
Có:............... hình tam giác
Bài 3: ( 2 điểm)
Có: ................hình vuông
Có: ................hình tam giácBài 4: (1 điểm)
Có: ................hình tam giácBài 5: (1 điểm) Số?
Hình bên có: hình tam giác

Bài 6: (1 điểm) Số?

Hình bên có: hình tam giác

Hình bên có: hình vuông

Bài 7: (1 điểm) Số?

Hình bên có: hình tam giác
Hình bên có: hình vuông
MÔN TOÁN LỚP 1
Bài 1: (2 điểm)
a) Viết số thích hợp vào ô trốngb) Viết các số 8; 5; 0; 10; 6
Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………
Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………
Bài 2:( 2 điểm) Tính:
a,
5 - 1 = .......
1 - 1 = ........
3 - 0 = .........
3 + 0 =.........

5 - 2 = .......
3 - 3 = ........
5 - 0 = .........
0 + 5 =.........

b,
Bài 3: ( 2 điểm) ?

5 - 5 =
 4 + = 4

4 - = 3

 5 - = 5
 + 2 = 3
4 - 2 =

Bài 4 ( 1 điểm)
a, Khoanh vào số bé nhất : 7; 3 ; 5; 8; 0
b,Khoanh vào số lớn nhất: 4; 6; 2; 9; 7
Bài 5 (2 điểm) Điền dấu > ; < ; = ?

4 + 1 4

 5 - 1 5
3 + 0 3

4 + 1 5
 4 + 1 4
3 + 1 5

Bài 6 ( điểm) Viết phép tính thích hợp

(((
((ĐỀ KIỂM TRA TUẦN 11
Năm học 2012- 2013
Chữ ký người coi

1.

2.

Môn Tiếng Việt lớp 1
Số báo danh( Thời gian làm bài 40 phút)


Họ và tên: .............................................................................
Lớp: .......................................................................................
Trường:..................................................................................

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1

I - Kiểm tra viết: 10 điểm
1- Vần:


 
Gửi ý kiến