Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề kiểm tra tuần 10,11

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Đào Quang Huy
  Ngày gửi: 21h:48' 13-03-2018
  Dung lượng: 217.5 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người

  ĐỀ KIỂM TRA TUẦN 11
  Chữ ký người coi
  
  1.
  
  2.
  
   Năm học 2012- 2013
  Môn Toán lớp 1
  ( Thời gian làm bài 40 phút)

  Họ và tên: ....................................................................................
  Lớp: ...............................................................................................
  Trường: Tiểu học Hoà Mạc

  MÔN TOÁN LỚP 1
  Bài 1: (2 điểm)
  a) Viết số thích hợp vào ô trống  b) Viết các số 8; 5; 0; 10; 6
  Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………
  Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………
  Bài 2:( 2 điểm) Tính:
  a,
  5 - 1 = .......
  1 - 1 = ........
  3 - 0 = .........
  3 + 0 =.........
  
  5 - 2 = .......
  3 - 3 = ........
  5 - 0 = .........
  0 + 5 =.........
  
  b,
  Bài 3: ( 2 điểm) ?

  5 - 5 =
   4 + = 4

  4 - = 3
  
   5 - = 5
   + 2 = 3
  4 - 2 =
  
  Bài 4 ( 1 điểm)
  a, Khoanh vào số bé nhất : 7; 3 ; 5; 8; 0
  b,Khoanh vào số lớn nhất: 4; 6; 2; 9; 7
  Bài 5 (2 điểm) Điền dấu > ; < ; = ?

  4 + 1 4

   5 - 1 5
  3 + 0 3
  
  4 + 1 5
   4 + 1 4
  3 + 1 5
  
  Bài 6 ( điểm) Viết phép tính thích hợp

  (((
  ((
  
  


  Họ và tên: .......................................................................................................................
  Lớp: ...............................................................................................................................
  Trường: Tiểu học Hoà Mạc

  Bài 1: (2 điểm)
  Có:............... hình vuông

  Bài 2: (1 điểm)
  Có:............... hình tam giác
  Bài 3: ( 2 điểm)
  Có: ................hình vuông
  Có: ................hình tam giác  Bài 4: (1 điểm)
  Có: ................hình tam giác  Bài 5: (1 điểm) Số?
  Hình bên có: hình tam giác

  Bài 6: (1 điểm) Số?

  Hình bên có: hình tam giác

  Hình bên có: hình vuông

  Bài 7: (1 điểm) Số?

  Hình bên có: hình tam giác
  Hình bên có: hình vuông
  MÔN TOÁN LỚP 1
  Bài 1: (2 điểm)
  a) Viết số thích hợp vào ô trống  b) Viết các số 8; 5; 0; 10; 6
  Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………
  Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………
  Bài 2:( 2 điểm) Tính:
  a,
  5 - 1 = .......
  1 - 1 = ........
  3 - 0 = .........
  3 + 0 =.........
  
  5 - 2 = .......
  3 - 3 = ........
  5 - 0 = .........
  0 + 5 =.........
  
  b,
  Bài 3: ( 2 điểm) ?

  5 - 5 =
   4 + = 4

  4 - = 3
  
   5 - = 5
   + 2 = 3
  4 - 2 =
  
  Bài 4 ( 1 điểm)
  a, Khoanh vào số bé nhất : 7; 3 ; 5; 8; 0
  b,Khoanh vào số lớn nhất: 4; 6; 2; 9; 7
  Bài 5 (2 điểm) Điền dấu > ; < ; = ?

  4 + 1 4

   5 - 1 5
  3 + 0 3
  
  4 + 1 5
   4 + 1 4
  3 + 1 5
  
  Bài 6 ( điểm) Viết phép tính thích hợp

  (((
  ((
  
  

  ĐỀ KIỂM TRA TUẦN 11
  Năm học 2012- 2013
  Chữ ký người coi
  
  1.
  
  2.
  
  Môn Tiếng Việt lớp 1
  Số báo danh


  
  ( Thời gian làm bài 40 phút)


  Họ và tên: .............................................................................
  Lớp: .......................................................................................
  Trường:..................................................................................

  MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1

  I - Kiểm tra viết: 10 điểm
  1- Vần:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến