Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề KSCL cuối học kì II toán 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Tiến
Ngày gửi: 23h:21' 16-04-2017
Dung lượng: 155.5 KB
Số lượt tải: 743
Số lượt thích: 0 người


TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG Đề kiểm tra chất lượng năm học 2016-2017
KTVH THỊNH-VƯỢNG Môn : Toán 7
(Lãng Công - Sông Lô-VP) Thời gian : 60 phút
………………………………………………………………………………………………….
Câu 1(2,0đ): Thực hiện phép tính
a) b) 
c) - + d) + 0,54.24 - 
Câu 2(2,0đ): Tìm x biết :
. b) .
c) . d) .
Câu 3(2,0đ):
Cho đơn thức 
Thu gọn M, sau đó tìm bậc của đơn thức thu được.
Tính giá trị của M tại và .
Câu 4(1,0đ):
Cho hai đa thức :
 và 
a) Tính A(x) + B(x)
b) Tính A(x) - B(x)
c) Tính B(x) - A(x)
Câu 5(3,0đ):
Cho ABC vuông tại A có AB < AC. Vẽ AH BC tại H. Vẽ HI AB tại I. Trên tia HI lấy điểm D sao cho I là trung điểm của DH
a) Chứng minh:ADI = AHI
b) Chứng minh: AD BD
d) Vẽ HK AC tai K và trên tia HK lấy điểm E sao cho K là trung điểm của HE.
Chứng minh: 3 điểm D,A,E thẳng hàng
d) Cho BH = 9cm và HC = 16cm. Tính AH
………………………………………Hết………………………………………..TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG Đề kiểm tra chất lượng năm học 2016-2017
KTVH THỊNH-VƯỢNG Môn : Toán 7
Thời gian : 60 phút
………………………………………………………………………………………………….
Câu 1(2 điểm): Tìm x, biết:
a , b, c , 22x-3 - 2 = 30 d, 
Câu 2(2 điểm): Thực hiện phép tính:
a) b) 
c) 1 g) 

Câu 3(2 điểm): Cho đa thức
A(x) = 3x4 – 3x3 + 2x2 – 3
B(x) = 8x4 + 5x3 – 9x2 + 2
a) Tính : A(x) + B(x);
b) Tính A(x) - B(x);
c) So sánh A(1) và B(1).
Câu 4(1 điểm): Tìm nghiệm của các đa thức sau.
a) f(x) = 3x – 6;
b) g(x) = (x-3)(16-4x)

Câu 5(2 điểm):
Cho ABC vuông tại A, kẻ đường phân giác BD của góc B. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với BD cắt BC tại E.
a) Chứng minh: BA = BE. b) Chứng minh: BED là tam giác vuông.
c) So sánh: AD và DC.
d) Giả sử góc C = 300. Tam giác ABE là tam giác gì? Vì sao?

Câu 6(1 điểm):
a) Xác định hệ số a, b của đa thức f(x) = ax + b biết f(-1) = 5 và f(2) = -2
b) Cho Tìm GTNN của biểu thức P(x) = ………………………………………Hết………………………………………..TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG Đề kiểm tra chất lượng năm học 2016-2017
KTVH THỊNH-VƯỢNG Môn : Toán 7
Thời gian : 60 phút
………………………………………………………………………………………………….
Câu 1(1 điểm): Tìm x, biết:
a) b) 
Câu 2(1 điểm): Thực hiện phép tính:


Câu 3(2 điểm): Cho đơn thức: .
Thu gọn A.
Xác định hệ số và bậc của A.
Tính giá trị của A tại .

Câu 4(3 điểm): Cho hai đa thức: 

Hãy sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.
Tính 
Tính .
Chứng tỏ rằng x = 0 là nghiệm của đa thức nhưng không phải là nghiệm của đa thức .

Câu 5(2,5 điểm): Cho ΔABC vuông tại A có AB = 5cm, AC = 12cm.
Tính BC.
Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB. Chứng minh ΔABC = ΔADC.
Đường thẳng qua A song song với BC cắt CD tại E. Chứng minh ΔEAC cân.
Gọi F là trung điểm của BC. Chứng minh rằng
 
Gửi ý kiến