Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KSCL HỌC KỲ I KHỐI 12 NĂM HỌC 2017 - 2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Quang
Ngày gửi: 18h:15' 28-12-2017
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 170
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT NGHI XUÂN
TỔ : HÓA – SINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi có 40 câu
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN : HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài 45 phút


 Mã đề thi 892

Họ và tên:………………………………………………………….Số báo danh:……………….

Câu 1: Số đồng phân este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử C3H6O2 là
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tinh bột có phản ứng thủy phân. B. Tinh bột không cho phản ứng tráng gương.
C. Tinh bột tan tốt trong nước lạnh. D. Tinh bột cho phản ứng màu với dung dịch iot.
Câu 3: Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là
A. Mg. B. F. C. Na. D. K.
Câu 4: Khi thủy phân este X thu được sản phẩm Y có phản ứng tráng gương. Công thức của este X là
A. C2H5COOCH3. B. CH3COOCH=CH2. C. CH3COOC2H5. D. CH3COOCH3.
Câu 5: Este no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là
A. CnH2n+2O. B. CnH2nO2. C. CnH2n-2O. D. CnH2nO.
Câu 6: Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA
A. Na. B. Mg. C. Ba. D. Fe.
Câu 7: C6H5NH2 có tên gọi là
A. etylamin. B. metylamin. C. propylamin. D. anilin.
Câu 8: Khối lượng mol phân tử của Alanin là
A. 89. B. 75. C. 117. D. 147.
Câu 9: Tristearin có công thức thu gọn là
A. HCOOCH3. B. CH3COOCH3. C. CH3COOC2H5. D. (C17H35COO)3C3H5.
Câu 10: Chất X có công thức cấu tạo thu gọn H2N – CH2 – COOH, tên gọi của X là
A. Alanin. B. Lysin. C. Glyxin. D. Valin.
Câu 11: Tơ thuộc loại poliamit, chứa nhóm amit trong phân tử có tính chất nào sau đây :
A. Bền trong môi trường axit và bền trong môi trường kiềm.
B. Không bền trong môi trường axit nhưng bền trong môi trường kiềm.
C. Không bền trong môi trường axit và không bền trong môi trường kiềm.
D. Bền trong môi trường axit nhưng không bền trong môi trường kiềm.
Câu 12: Trong công thức phân tử của fructozơ, số nguyên tử cacbon là
A. 8. B. 9. C. 6. D. 7.
Câu 13: Tơ tằm thuộc loại tơ nào sau đây :
A. Tơ hóa học. B. Tơ nhân tạo. C. Tơ tổng hợp. D. Tơ thiên nhiên.
Câu 14: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hóa : Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag)
A. 32,4 B. 59,4 C. 64,8 D. 54,0
Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam một este X, sau phản ứng thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Tên gọi của este X là
A. metyl axetat. B. metyl fomat. C. etyl axetat. D. etyl propionat.


Câu 16: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 11,82. B. 17,73. C. 29,55. D. 23,64.
Câu 17: Hợp chất nào sau đây là este
A. HCOOH. B. CH3CH2OH. C. CH3COOCH3. D. CH3CHO.
Câu 18: Oxi hóa hoàn toàn 8,8 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5, HCOOC3H7, C2H5COOCH3 thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 8,96
 
Gửi ý kiến