Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐÈ KSCL TOÁN 7 VĨNH BẢO 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Tiến Đăng
Ngày gửi: 16h:08' 29-12-2018
Dung lượng: 205.0 KB
Số lượt tải: 399
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 7 NĂM HỌC 2018–2019

(Đề thi gồm 02 trang)
(Thời gian 90 phút không kể giao đề)


I. TRẮC NGHIỆM (3điểm).
Chọn một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Sắp xếp các số -1; ; 1; ; 0 từ nhỏ đến lớn ta có:
A) ; -1; ; 0; 1
B) -1; ; ; 0; 1
C) ; ; -1; 1; 0
D) 0; 1; ; ; -1

Câu 2. Thực hiện phép tính - 0,5 + ta được:
A) 1
B) -1
C) 0
D) - 0,25

Câu 3. Với - = 0, thì x tìm được hết các giá trị là:
A) 0,25
B) - 0,25
C) 0,25 và - 0,25
D) 0; 0,25

Câu 4. Viết gọn tích.... ta được:
A) 
B) 
C) 
D) 

Câu 5. Nếu thì x bằng:
A) - 6
B) -3
C) 
D) 6

Câu 6. Nếu và x + y = 60 thì cặp giá tri (x; y) tìm được là:
A) (21; 9)
B) (21; 39)
C) (39; 21)
D) (21; 13)

Câu 7. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?
A) 1,2(123)
D) -2
C) 
D) 1,010010001...

Câu 8. Cách viết nào sau đây là đúng ?
A) R ⊂ Q
B) R ⊂ I
C) I ⊂ R
D) R ⊂ Z

Câu 9. Cho hàm số y = f(x) = 3 – 2x khi đó f(4) bằng:
A) -5
B) 5
C) 4
D) 7

Câu 10. Cặp giá trị (x; y) nào thoả mãn hàm số y = 2x2 ?
A) (1; -3)
B) (-2; 8)
C) (-2; 4)
D) (0; 0)

Câu 11. Nếu có hai góc đối đỉnh thì chúng:
A) Bù nhau
B) Bằng nhau
C) Phụ nhau
D) Kề nhau

Câu 12. Đường thẳng a cắt hai đường thẳng b và c tạo ra cặp góc trong cùng phía A1 và B1; nếu góc A1 = 1200 và để b//c thì góc B1 có số đo độ bằng:
A) 300
B) 400
C) 500
D) 600

Câu 13. Qua một điểm nằm ngoài đường thẳng có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đã cho?
A) 1
B) 2
C) 2
D) vô số

Câu 14. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c biết a c, để đường thẳng a//b thì:
A) b a
B) b c
 C) c cắt b
D) b//c

Câu 15. Nếu một tam giác có số đo hai góc là 350 và 170 thì số đo góc còn lại là:
A) 380
B) 870
 C) 1000
D) 1280


II. TỰ LUẬN (7 điểm).
Bài 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:
a) + b) 
Bài 2. (1,0 điểm) Tìm x, y biết:
a) b) 2x = 3y và x + y = 55
Bài 3. (1,0 điểm) Khối 7 của một trường THCS gồm ba lớp 7A, 7B, 7C có số học sinh tương ứng là 45 em, 50 em và 55 em. Trong đợt đi trải nghiệm thực tế cả ba lớp cần phải trồng và chăm sóc 30 cây xanh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỷ lệ với số học sinh?
Bài 4. (3,0 điểm) Cho M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ BC lấy hai điểm A và D sao cho AC = AB và DB = DC.
a) Chứng minh: .
b) Chứng minh: góc ABM = góc ACM.
c) Chứng minh: ba điểm A, M, D thẳng hàng.
Bài 5. (1,0 điểm)
a) Cho tỷ lệ thức chứng minh rằng: 
b) Chứng minh rằng mọi số nguyên tố khác 2 và khác 3 có dạng 6m + 1 hoặc 6m - 1 với m là số tự nhiên..
----------------- Hết -----------------UBND HUYỆN VĨNH BẢO
HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ TOÁN 7 HỌC KỲ I
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Đáp án
A
B
C
D
A
B
D
C
A
B
B
D
A
B
D

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm)

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài
Yêu cầu cần đạt
Điểm

Bài 1
(1,0đ)
a) + 
= 4 + 8
= 12


0,25
0,25


b) 
= 
= 
= -1
0,25


0,25


Bài 2
(1,0đ)
a) 


; Vậy x = 6
0,25

0,25


b) 2x = 3y và x + y = 55
Từ 2x = 3y => =>
=> x = 33 và y = 22

0,25

0,25

Bài 3
(1,0đ)
+ Gọi số cây cần trồng và chăm sóc của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (x, y, z nguyên dương và 0 < x, y, z < 30).
+ Theo đề bài ta có x + y + z = 30
+ Do số cây trồng và số học sinh là hai đại lượng tỷ lệ thuận nên ta có:

+ Áp dụng dãy tính chất bằng nhau suy ra:
 => x = 9, y = 10 và z = 11 (tm)
Vậy số cây trồng và chăm sóc của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 9; 10; 11.
0,25
0,25
0,25


0,25

Bài 4
(3,0đ)
- Vẽ hình đúng cho câu a
- Ghi GT, KL đúng

0,25
0,25


a) Chứng minh rằng: 
Nối D với M, xétcó:
MB = MC (gt)
DM =DM (cạnh chung)
DB = DC (gt)
=>(c.c.c)

0,25
0,25

0,25


b) Chứng minh: góc ABM = góc ACM
Xét ∆ABM và ∆ACM có:
AB = AC (gt)
AM = AM (cạnh chung)
MB = MC (gt)
=>∆ABM = ∆ACM (c.c.c)
=> góc ABD = góc ACD (hai góc tương ứng)

0,25
0,25

0,25
0,25


c) Chứng minh ba điểm A, M, D thẳng hàng.
+ Có:(câu a)
=> (hai góc tương ứng)
Mặt khác (kề bù)
=> (1)
+ Có: ∆ABM = ∆ACM (câu b)
=> góc AMB = góc AMC
Mặt khác góc AMB + góc AMC = 1800 (kề bù)
=> góc AMB = góc AMC = 900 (2)
+ Từ (1) và (2) => hay ba điểm A, M, D thẳng hàng (đpcm)
0,25


0,25

0,25Bài 5
(1,0đ)
 a) Cho tỷ lệ thức chứng minh rằng: 
Từ => 
=> (nhân vế với vế của hai đẳng thức)


0,25

0,25b) Chứng minh rằng mọi số nguyên tố khác 2 và khác 3 có dạng 6m + 1 hoặc 6m - 1 với m là số tự nhiên.
Thấy mỗi số tự nhiên đều có thể viết được dưới dạng 6m, 6m ± 1, 6m ± 2, 6m ± 3.
Mọi số nguyên tố khác 2 và 3 đều không chia hết cho 2 và 3.
=> chúng chỉ có thể có một trong hai dạng 6m + 1 hoặc 6m - 1.

0,25

0,25


Tổng

10 điểm

Chú ý:
- Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa;
- Vẽ hình sai không chấm, không vẽ hình làm đúng phần nào cho nửa số điểm phần đó;
- Trong một câu nếu phần trên sai thì không chấm phần dưới, đúng đến đâu cho điểm đến đó;
- Trong một bài có nhiều câu nếu HS công nhận KQ câu trên để làm câu dưới mà đúng vẫn chấm điểm.

---------------- Hết------------------
 
Gửi ý kiến