Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề KT 1 Tiết Chương I Hình 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Minh Khoa
Ngày gửi: 15h:00' 09-10-2015
Dung lượng: 219.5 KB
Số lượt tải: 910
Số lượt thích: 1 người (Hà Thị Huyền Trang)
Trường THCS Tân Phước Điểm Kiểm tra: 45 phút
Họ Tên …………………… Môn: Hình Học
Lớp: 9/ Ngày:…

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:
1/ Trong tam giác vuông, bình phương cạnh góc vuông bằng ……………………………………………………………… ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2/ Trong hình 1. Nếu AB = 12cm, AC = 5cm thì BC = ……….
3/Cho hình vẽ (Hình 1)
b
c d(Hình 1)
4/ Cho là hai góc phụ nhau. Hệ thức nào sai trong các hệ thức sau
a. b. c. d.
5/Cho hình 1. Các khẳng định sau đúng hay sai:

Các khẳng định
Đúng
Sai

a/ AB = BC.SinB = BC. CosCb/ AB = AC. tanC = AC. cot Bc/ Sin B = cosCd/ tanB . cotC = 1
II/ PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: xếp các giá trị sau theo thứ tự tăng dần:
sin 300, cos 420 , sin 550, sin 170, cos 430, cos 170.
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 4cm, 9cm. Tính AH, AB, AC?
Bài 3: Giải tam giác ABC vuông tại A, biết góc B = 590, a = 8cm
Bài 4: Cho tam giác ABC có Â = 400 , góc B = 350, AB = 12cm. Tính đường cao CH
( kết quả của các bài 2, 3, 4 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Bài Làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………Trường THCS Tân Phước Điểm Kiểm tra: 45 phút
Họ Tên …………………… Môn: Hình Học
Lớp: 9/ Ngày

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ)
1/ Trong tam giác vuông, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng ……………………………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….
2/ Cho là hai góc phụ nhau. Hệ thức nào sai trong các hệ thức sau:
a. b. c. d.
3/Cho hình vẽ (Hình 1)
b
c d(Hình 1)
4/ Trong hình 1. Nếu AB = 12cm, AC = 5cm thì BC = ……….
5/Cho Hình 1. Các khẳng định sau đúng hay sai:

Các khẳng định
Đúng
Sai

a/ AB = BC.SinB = BC. CosCb/ AB = AC. tgC = AC. Cotg Bc/ Sin B = CosCd/ tgB . CotgC = 1
II/ PHẦN TỰ LUẬN (6đ)
Bài 1: xếp các giá trị sau theo thứ tự giảm dần:
tan250, cot220, tan640, tan 720, cot110, cot 410. (Hình 2)
Bài 2/ Cho hình vẽ (Hình 2) .Tính x, y, z? (1,5đ)
Bài 3: Giải tam giác ABC vuông tại A, biết góc C = 410, a = 10cm
Bài 4: Cho tam giác DEF vuông tại D có góc E = 650, DE = 19cm . Trên cạnh DF lấy điểm I sao cho góc DEI = 450. Tính DF ; FI ?
( kết quả của các bài 2, 3, 4 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
Bài Làm

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Gửi ý kiến