Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KT 1 TIẾT CHƯƠNG THỐNG KÊ 10NC CÓ ĐÁN-MATRANA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Thịnh (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:14' 19-03-2011
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 2290
Số lượt thích: 2 người (Lê Nguyễn Ái Vi, Bùi Công Chính)
Trường THPT Trần Suyền
Tổ: Toán
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Chương: Thống kê
Môn: Đại Số 10 ncao(Năm học: 2010-2011)


*chú ý:yêu cầu tính số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn chính xác đến hàng phần trăm.
Câu 1:(4điểm) Thống kê điểm kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 10 được cho ở bảng sau:
Điểm thi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số
3
2
1
1
3
7
4
8
9
3
1

Cho biết đơn vị điều tra và kích thước của mẫu số liệu trên?
Tìm số trung bình, số trung vị, mốt của mẫu số liệu.
Câu 2:(5điểm) Đo chiều cao (cm) của 40 học sinh nam ở một trường THPT, người ta thu được mẫu số liệu sau:

Lập bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp theo chiều cao của học sinh với các lớp: [141;146], [147;152] , … , [171;176] và vẽ biểu đồ tần suất hình cột.
Dựa vào bảng phân bố tần số ghép lớp trên, tính chiều cao trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đã cho.
Câu 3: (1điểm)Cho mẫu số liệu gồm 4 số tự nhiên khác nhau và khác 0, biết số trung bình là 6 và số trung vị là 5. Tìm các giá trị của mẫu số liệu đó?
--------HẾT------


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 5
MÔN: ĐẠI SỐ 10 NCAO (Năm học: 2010-2011)
Câu 1: 4 điểm
a/ Đơn vị điều tra: một hsinh lớp 10 0,5 kích thước của mẫu số liệu: 42 0,5
b/ - Giá trị trung bình: 1đ
- số trung vị:  1đ
- mốt:  1đ
Câu 2: 5 điểm
bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp: 1,5

biểu đồ tần suất hình cột 1,5

chiều cao trung bình: 0 1đ phương sai:  0,5đ độ lệch chuẩn:  0,5đ
Câu 3: 1điểm
Giả sử các giá trị của mẫu số liệu là a, b, c, d với 
Ta có  mà  0,5
Nếu b = 2 thì c = 8 khi đó có hai MSL thỏa đề bài: {1;2;8;13}
Nếu b = 3 thì c = 7, khi đó có một MSL thỏa đề bài: {1;3;7;13}, {2;3;7;12}
Nếu b=4 thì c=6 khi đó có một MSL thỏa đề bài: {1;4;6;13}, {2;4;6;12},{3;4;6;11},(0,5)
-------HẾT------

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG THỐNG KÊ
MÔN: ĐẠI SỐ 10 NCAO(Năm học: 2010-2011)

Mức độ

Tên bài
Thông hiểu
Nhận biết
Vận dụng
Tổng

Một vài khái niệm mở đầu


1

1


1

1

Trình bày một mẫu số liệu1

3

1

3

Các số đặc trưng của mẫu số liệu


1

3
1

2
1

1
3

6


Tổng

2

4
2

5
1

1
5

10


No_avatar
GV phải viết chính xác với các lớp là : [141;147), [147; 153), ...
Avatar

Đọc lại sách đê. ông đậu khắc hà

 

 

No_avatar

hà nói cũng đúng ,đề trên cũng đúng. vì lớp là các số tự nhiên

 
Gửi ý kiến