Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KT 1 TIẾT TIN HỌC 8 HKI (MA TRẬN+ĐA)-THIEN TRÚC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thanh Hương
Ngày gửi: 16h:00' 14-10-2014
Dung lượng: 93.0 KB
Số lượt tải: 2317
Số lượt thích: 0 người
Tuần: 8
Ngày soạn:
01/10/2014


Tiết PPCT: 16
Ngày dạy:
08/10/2014
Lớp : 8A4, 8A5, 8A6


Ngày dạy:
08/10/2014
Lớp: 8A1, 8A2, 8A3


KIỂM TRA 1 TIẾT
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Hệ thống lại kiến thức cũ.
2. Kỹ năng:
Làm được bài tập.
3. Thái độ:
Nghiêm túc, hăng hái tham gia đóng góp ý kiến.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
Đề kiểm tra
2. Học sinh:
Học bài cũ, bút, thước…
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định lớp và kiếm tra kiến thức cũ:
Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số lớp
2. Ma trận đề kiểm tra

Nội dung
Câu & điểm
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL


Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
Câu
1

2


Điểm
0.25

0.25

Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
Câu

1
10


Điểm

1.0
0.25

 Bài 3: chương trình máy tính và dữ liệu
Câu
4

5,6
2

Điểm
0.25

0.5
2.0
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình.
Câu
11,3

12,9

8,7
4Điểm
0.5

0.5

0.5
3.0


Tổng
Số câu
4
1
6
1
2
1Điểm
1.0
1.0
1.5
2.0
0.5
3.0
3. Đề kiểm tra
Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (3đ) :
Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:
a. 8a b. tamgiac c. program d. bai tap
Câu 2. Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp nào:
a. Ctrl – F9 b. Alt – F9 c. F9 d. Ctrl – Shitf – F9
Câu 3. Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
a. Var tb: real; b. Type 4hs: integer; c. const x: real; d. Var R = 30;
Câu 4. Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
a. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c) b. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)
c. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) d. (a2 + b)(1 + c)3
Câu 5. Writeln (‘Ban hay nhap nam sinh’);
Readln (NS);
Ý nghĩa của hai câu lệnh trên là:
a. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh”.
b. Yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS.
c. Thông báo ra màn hình dòng chữ: “Ban hay nhap nam sinh” và yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS
d. Tất cả đều sai.
Câu 6: Để mở rộng giao diện pascal ta dùng tổ hợp phím nào?
a. Ctrl_F9 b. Ctl_Shif_F9 c. Alt_Enter d. Ctrl_ Shift_Enter.
Câu 7. Chọn câu chính xác nhất cho câu trả lời sau:
var = 200; b. Var x,y,z: real;
const : integer; d. Var n, 3hs: integer;
Câu 8: Ta thực hiện các lệnh gán sau : x:=1; y:=9; z:=x+y;
Kết quả thu được của biến z là:
a. 1 b. 9
c. 10 d. Một kết quả
 
Gửi ý kiến