Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề kt 15 chương 1 đại số 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Â ¨nèc
Ngày gửi: 22h:44' 08-10-2017
Dung lượng: 175.0 KB
Số lượt tải: 161
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 1
HỌ VÀ TÊN:…………………………………………………………………: LỚP 10 A2
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Điểm

Đáp án
Câu 1. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
a. Huế là một thành phố của Việt Nam.
 d. 5 + 19 = 24.

b. Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế
 e. 6 + 81 = 92

c. Hãy trả lời câu hỏi này!
 f. bạn có rảnh tối này không


A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2. Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng:
A. Nếu thì . B. Nếu em cố gắng học tập thì em sẽ thành công.
C. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3 . D. Nếu một tam giác có một góc 600 thì đó là tam giác vuông.

Câu 3. Cho ba tập khi đó là:
A. B. C. D. 

A. Bình phương của mỗi số thực bằng 3. B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3.
C. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 3 D. Nếu x là số thực thì 

Câu 4. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề “ Mọi động vật đều di chuyển” ?
A. Mọi động vật đều không di chuyển. B. Mọi động vật đều đứng yên.
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển D. Có ít nhất một động vật di chuyển.

Câu 5. Cho n là một số tự nhiên, mệnh đề nào sau đây đúng?
A. là một số chính phương. B. là một số lẻ
C. là số lẻ. D. là số chia hết cho 6.

Câu 6. Cho tập hợp . Khẳng định nào sau đây đúng
A. Số tập hợp con của X là 16. B. Số tập hợp con của X gồm có 2 phần tử là 8.
C. Số tập hợp con của X chứa số 1 là 6. D. Số tập hợp con của X chứa 4 phân tử là 0.

Câu 7. Cho . Khi đó tập là:
A. B. C. D. 

Câu 8. Cho hai tập hợp và . Tập hợp bằng:
A. B. C. D. 

Câu 9. Cho số thực . Điều kiện cần và đủ để là:
A. B. C. D. 
……………………Hết……………………
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG 1
HỌ VÀ TÊN:…………………………………………………………………: LỚP 10 A2
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Điểm

Đáp án
Câu 1. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
a. Vinh là một thành phố của Việt Nam.
 d. 3 + 19 = 22.

b. Sông La chảy ngang qua thành phố Vinh
 e. 6 + 81 = 87

c. Hãy trả lời câu hỏi này!
 f. bạn có rảnh ngày mai không


A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng:
A. là một số hữu tỉ. B. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba.
C. Bạn có chăm học không. D. Con thì thấp hơn cha.

Câu 3. Cho ba tập khi đó là:
A. B. C. D. 

Câu 4. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề “ Mọi động vật đều di chuyển” ?
A. Mọi động vật đều không di chuyển. B. Mọi động vật đều đứng yên.
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển D. Có ít nhất một động vật di chuyển.

Câu 5. Cho n là một số tự nhiên, mệnh đề nào sau đây đúng?
A. là một số chính phương. B. là một số lẻ
C. là số lẻ. D. là số chia hết cho 6.

Câu 6. Cho tập hợp . Khẳng định nào sau đây đúng
A. Số tập hợp con của X là 10. B. Số tập hợp con của X gồm có 2 phần tử là 5.
C. Số tập hợp con của X là 8.
 
Gửi ý kiến