Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KT 1T TIN HỌC 8 (2013) (ĐÁP ÁN-MA TRẬN)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thanh Hương
Ngày gửi: 10h:37' 16-10-2013
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 470
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
A. TRẮC NGHIỆM: (3đ)
Câu 1: Trong các tên dưới đây, tên hợp lệ trong Pascal là:
A. Khoi 8. B. Ngay_20_11. C. 14tuoi. D. Begin.
Câu 2: Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là:
A. Tên. B. Từ khoá. C. Biến. D. Hằng.
Câu 3: Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là:
A. Const. B. Begin C. Var. D. Uses.
Câu 4: Tính giá trị cuối cùng của c, biết rằng: a:= 3; b:= 5; a:= a + b; c:= a+b;
A. c= 8; B. c=3; C. c= 5; D. c= 13;
Câu 5: Sau câu lệnh x := 15 mod 2 ; Giá trị của biến x là:
A. 7 B. 6 C. 7.5 D. 1
Câu 6: Trong các từ sau đây từ nào không phải là từ khoá:
Begin B. Const C. Mod D. Var
Câu 7: Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu, R là hằng được khai báo R=3. Các phép gán nào sau đây là hợp lệ ?
R:=4; C. A:= ‘Nguyen Du’;
A:= 5; D. X:= 1212;
Câu 8: 24 div 9 =?
5 B. 6 C. 2 D. 3
Câu 9: Div là phép toán gì?
A. Chia lấy phần nguyên B. Chia lấy phần dư
C. Cộng D. Trừ
Câu 10: Muốn tạm dừng chương trình để xem kết quả bài lập trình ta dùng lệnh nào sau đây?
End. C. Writeln;
Uses crt; D. Readln
Câu 11: Các dãy bit (0101...) là cơ sở để tạo ra ngôn ngữ gì?
A. Ngôn ngữ máy B. Ngôn ngữ tiếng Anh
C. Ngôn ngữ tiếng Việt D. Ngôn ngữ lập trình
Câu 12: Cách chuyển biểu thức ax2 +bx+c nào sau đây là đúng
A. a*x2 +b*x+c B. a*x*x + b*x+c
C. a*x*x +b.x +c*x D. a*x*x+b*x+c*x
II) Tự luận:
Câu 1: Đánh dấu ۷ vào lựa chọn đúng hoặc sai : (2 điểm)
Khai báo
Đúng
Sai

Var end : String;Var a,b : Integer ;
C : Real ;Var 5ch : String ;Var x : CharConst Pi= 3.14;Const m,n : Integer ;Const bien N=1;Const y=2;
Câu 2: (2đ) Hãy viết các biểu thức toán dưới đây bằng các kí hiệu trong Pascal. 3đ
( câu c và d tính ra kết quả)
a) a3 + b2 b) 
c) 25 mod 7 d) 15 div 4

Câu 3: Em hãy nêu sự giống và khác nhau giữa biến và hằng. Cho ví dụ về khai báo biến và hằng? 2đ


ĐÁP ÁN
I) Trắc nghiệm:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
B
D
C
D
D
C
B
C
A
D
A
B

II) Tự luận:
Câu 1 . Hãy đánh dấu x vào ô ở cột mà em chọn: (2 điểm)
Khai báo
Đúng
Sai

Var end : String;

X

Var a,b : Integer ;
C : Real ;
X


Var 5ch : String ;

X

Var x : Char

X

Const Pi= 3.14;
X


Const m,n : Integer ;

X

Const bien N
No_avatar

tạm ổn đấy bạn

 

 
Gửi ý kiến