Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề KT chương 4 Đại số 7 (Đổi mới)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tiến Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:51' 30-03-2011
Dung lượng: 106.0 KB
Số lượt tải: 10602
Số lượt thích: 2 người (Phạm Thanh Hải, Huỳnh Văn Hóa)

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV - ĐẠI SỐ 7
I. Mục tiêu:
Thu nhận thông tin để đánh giá xem HS có đạt chuẩn KTKN trong chương trình hay không, từ đó điều chỉnh PPDH và đề ra các giải pháp thực hiện cho chương tiếp theo.
1. Về kiến thức:
Biết các khái niệm: đơn thức, bậc của đơn thức; đơn thức đồng dạng; đa thức nhiều biến, đa thức một biến, bậc của một đa thức; nghiệm của đa thức một biến.
2. Về kĩ năng:
- Tính được giá trị của biểu thức đại số dạng đơn giản khi biết giá trị của biến.
- Thực hiện được phép nhân hai đơn thức. Tìm được bậc của một đơn thức trong trường hợp cụ thể.
- Thực hiện được các phép tính cộng ( trừ ) các đơn thức đồng dạng.
- Thực hiện được phép cộng ( trừ ) hai đa thức.
- Tìm được bậc của đa thức sau khi thu gọn.
- Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo luỹ thừa tăng hoặc giảm và đặt tính thực hiện cộng ( trừ ) các đa thức một biến.
- Kiểm tra xem một số có là nghiệm hay không là nghiệm của đa thức một biến.
- Tìm được nghiệm của đa thúc một biến bậc nhất
3. Thái độ
- Trung thực, cẩn thận khi làm bài.
II-Hình thức kiểm tra: Để kiểm tra 1 tiết theo hình thức trắc nghiệm khách quan, tự luận
III-Thiết lập ma trận đề kiểm tra:


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 4 - ĐẠI SỐ 7

Tên Chủ đề
(nội dung,chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


1. Khái niệm của biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số
Tính được giá trị của biểu thức đại số
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5
1
1,5


2
2.0(20%)

2. Đơn thức

-Bậc của đơn thức


 -Biết đơn thức đồng dạng


- Thực hiện được phép nhân hai đơn thức.
- Thực hiện được các phép tính cộng ( trừ ) các đơn thức đồng dạng.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0.5

1
0.5

2
1.04
2.0(20%)

3. Đa thức- Tìm được bậc của đa thức sau khi thu gọn.


- Thực hiện được phép cộng ( trừ ) hai đa thức.
- Biết sắp xếp các hạng tử của đa thức một biến theo luỹ thừa tăng hoặc giảm và đặt tính thực hiện cộng ( trừ ) các đa thức một biến.Số câu
Số điểm Tỉ lệ %1
1.0

2
3.0


3
4.0(40%)

4. Nghiệm của đa thức một biến

- Tìm được nghiệm của đa thức một biến bậc nhất


Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1.0

1
1.0
2
2.0 (20%)

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
2
1,5
15%
8
8
80%
11
10


IV-Biên soạn câu hỏi theo ma trận:

Đề kiểm tra chương 4 đại số lớp 7
(Thời gian làm bài 45 phút)
ĐỀ BÀI
I. Phần trắc nghiệm: (2,5 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Giá trị của biểu thức tại x = 2; y = -1 là
A. 12,5 B. 1 C. 0 D. 10
Câu 2 : Bậc của đơn thức – x2y2(-xy4) là
A. 4 B. 6 C. 8 D. 9
Câu 3: Kết quả của là
A. B. C. D. 
Câu 4: Kết quả của phép tính là
A. B. C. 4x6y4 D. -4x6y4

Câu 5 :Trong các đơn thức
 
Gửi ý kiến