Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

De KT Chuong I Dai 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Thị Tình Thương (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:49' 28-06-2010
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: Toán 8
Thời gian làm bài: 45phút;
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN toan
Thời gian làm bài: phút;
(9 câu trắc nghiệm)Mã đề 01Mã đề thi 02

Họ, tên học sinh:..........................................................................
Lớp:……………………
I) PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ)
Câu 1: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. x2 – 1 = (1 + x)(x - 1) B. (x + 1)3 = (1 + x)3
C. (x – 1)3 = (1 – x)3 D. (x – 1)2 = (1 – x)2
Câu 2: Tìm x, biết: x3 + x = 0
A. x = 0 B. x = 1 C. x =1 D. x = -1
Câu 3: Điền vào chỗ (…)
A. –(x – 2)3 = 8 - …… + 6x2 – x3 B. x2 + 2x +1 = (x + …)2
C. (x + y)(x2 - …… + y2) = x3 + y3 D. (x – 2y)(x + 2y) = x2 - ……
Câu 4: (x3 – 3x2 + 3x – 1) : (x2 – 2x + 1) được thương là:
A. x + 1 B. x + 2 C. x – 2 D. x – 1
Câu 5: Kết quả phân tích đa thức x2 – x thành nhân tử là:
A. x(1 –x) B. x(x – 2) C. x(x + 2) D. x(x -1)
Câu 6: Kết quả của phép tính: (-4x + 3)(x – 2) là:
A. 4x2 - 11x - 6 B. -4x2 + 11x - 6 C. -4x2 - 11x - 6 D. 4x2 + 11x - 6
Câu 7: Kết quả của phép tính: 5x(-2x +1) là:
A. -10x2 + 5x B. -10x2 - 5x C. 10x2 + 5x D. 10x2 - 5x
Câu 8: x3 + 6x2 + 12x + 8 tại x = 28 có giá trị là:
A. 37000 B. 30000 C. 27000 D. 40000
Câu 9: Đơn thức 4x7y3z5 chia hết cho đơn thức nào sau đây:
A. 3xy3z2 B. 2x8y3z5 C. 4x4y4z4 D. 4x7y4z3

II) PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: (2đ) Phân tích các đa thức sau
thành nhân tử:
a) x2 – 2xy + y2 – 1
b) x2 – 8x – 9
Bài 2: (2đ) Tìm x, biết:
a) 4x2 – 9 = 0
b) x3 + 3x = 3x2 + 1


Bài 3: (2đ) Rút gọn rồi tính giá trị
của biểu thức:
(x – 2)(x + 2) – (x+1)2 + (x – 1)(x + 2)
Tại
Bài 4: (1đ)
Tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của biểu thức sau: 3x – x2

ĐỀ KIỂM TRA
MÔN: Toán 8
Thời gian làm bài: 45phút;
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN toan
Thời gian làm bài: phút;
(9 câu trắc nghiệm)Mã đề 02Mã đề thi 02

Họ, tên học sinh:..........................................................................
Lớp:……………………
I) PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ)
Câu 1: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. (x + 1)3 = (1 + x)3 B. x2 – 1 = (1 + x)(x - 1)
C. (x – 1)2 = (1 – x)2 D. (x – 1)3 = (1 – x)3
Câu 2: Tìm x, biết: x3 + x = 0
A. x =1 B. x = -1 C. x = 0 D. x = 1
Câu 3: Điền vào chỗ (…)
A. x2 + 2x +1 = (x + …)2 B. –(x – 2)3 = 8 - …… + 6x2 – x3
C. (x + y)(x2 - …… + y2) = x3 + y3 D. (x – 2y)(x + 2y) = x2 - ……
Câu 4: (x3 – 3x2 + 3x – 1) : (x2 – 2x + 1) được thương là:
A. x – 2
 
Gửi ý kiến