Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

DE KT DS 9 CHUONG 1 - CHUAN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Thảo
Ngày gửi: 13h:08' 23-10-2017
Dung lượng: 242.5 KB
Số lượt tải: 691
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên: ……………………………..…………
Lớp 9 …
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9
Thời gian: 45 phút
ĐỀ SỐ 1


ĐiểmNhận xét của giáo viên
Học sinh ký nhận sau khi xem bài

I. Trắc nghiệm :
Câu1: Căn bậc hai của 16 là :
A. 4 B. -4 C. 256 D. 4 và -4
Câu 2: xác định khi :
A. x  B. x  C. x- D. x -
Câu 3: Giá trị của x để là :
A. -1 B. 1 C. -3 hoặc -1 D. -3 hoặc 1
Câu 4: Kết quả của phép tính là :
A. B. C. -2 D. 0

Câu 5: Kết quả của phép tính là :
A. 64mn B.8mn C. -8 D. 8
Câu 6: Kết quả của phép tính (với a < 0 và b 0 ) là :
A. B. C. D. 
Câu 7: Kết quả của phép tính: là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 8: Kết quả của phép tính: là:
A. 1
B. -1
C. 5
D. -5


II. Tự luận :
Câu 1 : Thực hiện phép tính :
A = C=
B = 
Câu 2: Tìm x biết
a) b) c) 
Câu 3: Cho với a > 0; a 1; a 4
a) Rút gọn C b)Tìm a để C =1/4 c) Tìm a để C < 1/6
Câu 4: Tìm giá trị của x để Ađạt giá trị nhỏ nhất, tìm giá trị nhỏ nhất

Họ và tên: ……………………………..……
Lớp 9 …
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9
Thời gian: 45 phút
ĐỀ SỐ 2


ĐiểmNhận xét của giáo viên
Học sinh ký nhận sau khi xem bài


I. Trắc nghiệm :
Câu1: Căn bậc hai của 9 là :
A. 3 B. - 3 C. 81 D. 3 và - 3
Câu 2: xác định khi :
A. x  B. x  C. x- D. x -
Câu 3: Giá trị của x để là :
A. -1 B. 1 C. -3 hoặc -1 D. -3 hoặc 1
Câu 4: Kết quả của phép tính là :
A. B. C. -2 D. 0

Câu 5: Kết quả của phép tính là :
A. 81mn B.9mn C. -9 D. 9
Câu 6: Kết quả của phép tính (với a < 0 và b 0 ) là :
A. B. C. D. 
Câu 7: Kết quả của phép tính: là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 8: Kết quả của phép tính: là:
A. 1
B. -1
C. 5
D. -7


II. Tự luận :
Câu 1 : Thực hiện phép tính :
A = B = C
Câu 2: Cho biểu thức Cho biểu thức : M= với x > 0 ; x 4
a) Rút gọn M. b) Tìm giá trị của M khi x = 6+ 4 c)Tìm các giá trị của x để M < 1

Câu 3: Tìm x biết
a) b) c)
Câu 4: Tìm
 
Gửi ý kiến