Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KT GIUA KY II NH 2017-2018

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Vân
Ngày gửi: 14h:50' 02-03-2018
Dung lượng: 151.5 KB
Số lượt tải: 2149
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thanh Huyền)

PHÒNG GDĐT HUYỆN THÁP MƯỜI
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ AN A

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2016 – 2017


MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG
Ngày kiểm tra : ………………..
Thời gian: ………………….

I. Giáo viên cho học sinh bốc thăm đọc một đoạn và trả lời một câu hỏi một trong những bài sau:
1. Thái sư Trần Thủ Độ (SGK Tiếng Việt 5 tập II trang 15)
2. Trí dũng song toàn (SGK Tiếng Việt 5 tập II trang 25)
2. Phân xử tài tình (SGK Tiếng Việt 5 tập II trang 46)
II. Đáp án :
1. THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ
A. Đoạn 1 :
Trần Thủ Độ là người có công lập nên nhà Trần, lại là chú của vua và đứng đầu trăm quan, nhưng không vì thế mà tự cho phép mình vượt qua phép nước.
Có lần, Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông, muốn xin riêng cho một người làm chức câu đương. Trần Thủ Độ bảo người ấy:
- Người có phu nhân xin cho làm chức câu đương, không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân để phân biệt.
Người ấy kêu van mãi, ông mới tha cho
Một lần khác, Linh Từ Quốc Mẫu ngồi kiệu đi qua chổ thềm cấm, bị một người quân hiệu ngăn lại. Về nhà, Bà khóc: .( 1 phút 3 giây)
Câu hỏi 1 : Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?
Trả lời : Trần Thủ Độ đồng ý, nhưng yêu cầu chặt một ngón chân người đó để phân biệt với các câu đương khác.
B. Đoạn 2 :
- Tôi là vợ thái sư mà bị kẻ duới khinh nhờn.
Ông cho bắt người quân hiệu đến. Người này nghĩ là phải chết. Nhưng khi nghe anh ta kể rõ ngọn ngành, ông bảo:
- Người ở chức thấp mà biết giữ phép nước như thế, ta còn trách gì nữa !
Nói rồi, lấy vàng, lụa thưởng cho.
Trần Thủ Độ có công lớn, vua cũng phải nể. Có viên quan nhân lúc vào chầu vua, ứa nước mắt tâu :
Bệ hạ còn trẻ mà thái sư chuyên quyền, không biết rồi xã tắc sẽ ta sao. Hạ thần lấy làm lo lắm.
Vua đem viên quan đến gặp Trần Thủ Độ và nói:
Kẻ này dám tâu xằng với trẫm là Thượng phụ chuyên quyền, nguy cho xã tắc.
Trần Thủ Độ trầm ngâm suy nghĩ rồi tâu :
Quả có chuyện như vậy. Xin Bệ hạ quở trách và ban thưởng cho người nói thật( 1 phút 21 giây)
Câu hỏi 1 : Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lí ra sao?
Trả lời : Không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng, lụa.
Câu hỏi 2 : Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào ?
Trả lời : Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng, nói thật.
2. TRÍ DŨNG SONG TOÀN
A. Đoạn 1 :
Mùa đông năm 1637, thám hoa Giang Văn Minh được vua Lê Thần Tông cử đi xứ Trung Quốc. Chờ rất lâu mà vẫn không được vua Minh cho tiếp kiến, ông vờ khóc lóc rất thảm thiết. Vua Minh liền hạ chỉ mời ông đến hỏi cho ra lẽ.(27,6 giây)
Thám hoa vừa khóc vừa than rằng :
Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần không có mặt ở nhà để cúng giỗ. Thật là bất hiếu với tổ tiên !
Vua Minh phán :
Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Sứ thần khóc lóc như vậy thật không phải lẻ !
Giang Văn Minh nghe vậy, bèn tâu :
Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hàng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ?
Biết đã mắc mưu sứ thần, vua Minh vẫn phải nói :
Từ nay trở đi, nước ngươi không phải góp giỗ Liễu Thăn nữa.
Từ đó nước ta mới thoát khỏi nạn mỗi năm cống nạp một tượng vàng để đền mạng Liễu Thăng.(1 phút 41 giây)
Câu hỏi 1 : Thám hoa Giang Văn Minh đi sứ sang Trung Quốc vào năm nào ? Do ai cử đi ?
Trả lời : Thám hoa Giang Văn Minh đi sứ sang Trung Quốc vào năm 1637, do vua Lê Thần Tông cử đi.
Câu hỏi 2 : Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng ?
Trả lời : Vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời. Làm cho vua Minh phải tuyên bố bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng.
B.
 
Gửi ý kiến