Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề kt hk 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm thị hồng thảo
Ngày gửi: 16h:29' 31-12-2016
Dung lượng: 266.0 KB
Số lượt tải: 242
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM


KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015-2016
Môn: TOÁN – Lớp 10
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
Cho mệnh đề P: thì phủ định của mệnh đề P là:
A. B. 
C. D. 
Mệnh đề nào trong mệnh đề sau là sai?
A. B. 
C. D. 
Cho tập và khi đó tập là:
A. B. C. D. 
Liệt kê tất cả các phần tử của tập 
A. B. C. D. 
Với những giá trị nào của m thì hàm số đồng biến?
A. m = 0 B. m > -1 C. m = 1 D. m < 1
Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. 
Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi
A. B. C. D. 
Cho tam giác ABC. Số các vectơ khác có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tam giác bằng:
A. 6 B. 3 C. 9 D. 12
Cho tam giác ABC biết . Khi đó bằng.
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
Cho hình bình hành ABCD, với giao điểm hai đường chéo là I. Khi đó đẳng thức đúng là:
A. B. C. D. 
Cho tam giác đều ABC cạnh 2a. Đẳng thức nào sau đây đúng?
A. B. C. D. 
Cho hai vectơ . Góc giữa hai vectơ là?
A. B. C. D. 
Cho và . Tọa độ là:
A. B. C. D. 
Cho và . Tích vô hướng của và là
A. B. 8 C. (-5;3) D. 4
Cho , . Khi đó là:
A. (-3;7) B. [-3;7] C. (0;2] D. [0;2]
Đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm A(1;3) và có hệ số góc là 4. Thì a và b bằng?
A. B. C. D. 
Câu 18. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ:
A. B. C. D. 
Điều kiện xác định của phương trình :
A. x ≥ 3 B. -3 ≤ x ≤ 3 C. x = 3 D. x ≠ 3
Tổng các nghiệm của phương trình: là:
A. B. C. 1 D. 
Cho khẳng định nào sau đây đúng?
A. và không cùng phương B. và cùng hướng
C. , ngược hướng và D. , ngược hướng và 
Cho tam giác ABC đều cạnh . M là trung điểm BC. Tính 
A. B. C. D. 
Khẳng định nào sau đây sai
A. Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.
B. Vectơ – không là vectơ không có giá
C. véc tơ thì cùng phương; cùng hướng với mọi vec tơ
D. vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau
Trong mặt phẳng Oxy, cho A(m -1 ; 1) , B(2; 6 - 2m) , C(m + 1; 3). Tìm giá trị m để A, B, C thẳng hàng?
A. m = 3 B. m = 1 C. m = 0 D. m = 2
Câu 25.Cho và là hai vec tơ cùng hướng và đều khác vec tơ . Trong các kết quả sau đây hãy chọn kết quả đúng:
A. B. C. D. 
Trong các câu khẳng định sau câu khẳng định nào sai.
A. Đồ thị
No_avatar

Bạn xem lại nhé vì đây k phải đề thi của tỉnh QN năm 2015-1016

 
Gửi ý kiến