Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề KT HKI môn Toán 2017-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Lâm
Ngày gửi: 15h:20' 18-12-2017
Dung lượng: 243.5 KB
Số lượt tải: 1311
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Văn Cảnh)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN – KHỐI 11
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


Bài 1: (2.5 điểm) Giải các phương trình lượng giác sau:
a.  
b. 
c. 
Bài 2: (2.5 điểm)
a. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau.
b. Trong một lớp học gồm có 28 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách gọi 4 học sinh lên bảng giải bài tập sao cho có cả học sinh nam và học sinh nữ.
c. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất 5 lần. Gọi A là biến cố: “Mặt sáu chấm xuất hiện ít nhất hai lần”, tính xác suất của biến cố A.
Bài 3: (1.5 điểm)
a. Tìm số hạng chứa trong khai triển nhị thức: 
b.  Giải phương trình: 
Bài 4: (3.5 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trên các cạnh SD và AB lần lượt lấy các điểm M, N sao chovà 
a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).
b. Tìm giao điểm H của MN với mặt phẳng (SAC).
c. Chứng minh MN//(SBC).
d. Gọilà mặt phẳng chứa MN và //AD. Tìm thiết diện tạo bởi và hình chóp.
Hết

HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài
Lời giải (cần vắn tắt – rõ các bước được điểm)
Điểm
Lưu ý
Bài 1
(2.5đ)
a) 


b)
TH1: 
 2 = 2 (đúng) là nghiệm PT (1)
TH2: . 
 KL nghiệm: 
c) 
Điều kiện: 
 


0.25

0.25


0,5


0,250,25

0,25

0,25


0,25


0,25
Bài 2
(2.5đ)
a. Gọi số cần tìm là 
Chọn a: 7 cách; Chọn b: 7 cách
Chọn c: 6 cách; Chọn d: 5 cách
Theo qui tắc nhân ta có 7.7.6.5 = 1470 số
b.TH1: Có cách gọi 1 học sinh nam, 3 học sinh nữ
TH2: Có cách gọi 2 học sinh nam, 2 học sinh nữ
TH3: Có cách gọi 3 học sinh nam, 1 học sinh nữ
KL: có cách
c. Không gian mẫu 
Có khả năng không lần nào xuất hiệm mặt 6 chấm và 
khả năng chỉ một lần xuất hiện mặt 6 chấmkhả năng mặt 6 chấm
xuất hiện ít nhất 2 lần là: 
Vậy 
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25


0,25
0,25Bài 3
(1.5đ)
a.  Số hạng tổng quát trong khai triển nhị thức là :

 có chứa khi ( (nhận)
Vậy số hạng chứa trong khai triển nhị thức là 
b. Điều kiện 

0,25

0,25

0,25


0,25

0,25

0,25
Bài 4
(3.5đ)a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD).
Ta có 
(d qua S và d//
 
Gửi ý kiến