Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KT I TIẾT HÓA 9 CHƯƠNG IV

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn văn phúc
Ngày gửi: 07h:04' 18-06-2017
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 1004
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:……………………………….
Lớp:……………………………………..
KIỂM TRA MỘT TIẾT
MÔN: HÓA HỌC 9 THỜI GIAN: 45’

ĐIỂM:
LỜI PHÊ:


ĐỀ BÀI:
TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) Hãy chọn phương án trả lời em cho là đúng nhất trong các phương án trả lời dưới đây và khoanh vào các phương án đúng đó.
Câu 1. Trong các hợp chất sau, đâu là hợp chất hữu cơ:
A. H2CO3 B. C2H6 C. NaHCO3 D. CO2
Câu 2. Dầu mỏ là hỗn hợp của các:
A.Muối                  B.Axit                   C.Bazơ                  D.Hidrocacbon
Câu 3. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào dể tham gia phản ứng thế với clo:
A. CH4 B. CH2 = CH2 C. C6H6 D. C2H2
Câu 4. Liên kết đôi dể tham gia phản ứng nào sau đây:
A. Phản ứng thế B. Phản ứng cộng C. Phản ứng hoá hợp D. Phản ứng phân huỷ
Câu 5. 10mol khí axetilen làm mất màu bao nhiê mol dd brom? Giá trị của brom là A. 10mol B. 20mol C. 30mol D. 40mol
Câu 6. Phản ứng đặc trưng của Metan là :
A. PƯ trùng hợp B. PƯ thế C. PƯ cộng D. PƯ trung hòa
Câu 7. Trong các hidrocacbon CH4, C2H4, C2H2, C6H6. Chất được dùng để sản xuất nhựa PE là:
A.CH4                  B.C2H4                  C.C2H2                  D.C6H6
Câu 8. Hợp chất C3H6 có mấy công thức cấu tạo
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
II. TỰ LUẬN: (6.0 điểm)
Câu 1. (2.5 điểm)Viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ sau: C2H6; C4H8; C5H12
Câu 2. (2.5 đ) Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí C2H2.
a, Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b, Tính khối lượng và thể tích CO2 thu được.
c, Cho toàn bộ lượng CO2 thu được đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng chất rắn thu được?
(Cho biết nguyên tử khối của C = 12; Ca = 40; H = 1; O = 16)
Câu 3. (1.0) Nêu hiện tượng và viết PTHH khi dẫn khí etilen qua dd brom.
BÀI LÀM:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Gửi ý kiến