Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề kt môn sinh học

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: lương hưu toàn
  Ngày gửi: 11h:30' 19-01-2018
  Dung lượng: 69.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN ĐĂKGLONG
  TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN KIỂM TRA 1 TIẾT
  MÔN HÓA HỌC 8 TIẾT 24
  MA TRẬN ĐỀ:
  . MA TRẬN.
  Nội dung kiến thức
  Mức độ nhận thức
  Cộng
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng thấp
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  
  I. Sự biến đổi chất
  - Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học.
  
  
  
  
  Số câu hỏi
  1
  
  
  
  
  
  1
  
  Số điểm
  0,5
  
  
  
  
  
  0,5đ (5%)
  
  II. Phản ứng hóa học- Phương trình hóa học
  - Biết khái niệm phản ứng hóa học và diễn biến của phản ứng, ý nghĩa của PTHH
  Xác định PTHH viết đúng
  Lập PTHH và vận dụng ý nghia PTHH cho 1 Phản ứng cụ thể
  
  
  Số câu hỏi
  3
  
  2
  
  
  1
  6
  
  Số điểm
  1,5
  
  1,0
  
  
  3,0
  5,5đ (55%)
  
  III. Định luật bảo toàn khối lượng
  
  - Giải thích được một số hiện tượng.
  - Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.
  
  
  Số câu hỏi
  
  
  1
  
  
  1
  2
  
  Số điểm
  
  
  1,0
  
  
  3
  4đ (40%)
  
  Tổng số câu
  4

  
  3
  2
  9
  
  Tổng số điểm
  2

  
  2,0
  6,0
  10,0đ
  (100%)
  
  Đề ra
  Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)
  Câu 1: Cho các hiện tượng:
  1. Hòa tan muối ăn vào nước được nước muối.
  2. Khi đánh diêm có lửa bắt cháy.
  3. Thanh đồng được kéo thành sợi nhỏ để làm dây điện.
  4. Thuỷ tinh được đun nóng chảy ở to cao rồi thổi thành bóng đèn, lọ hoa, cốc …
  5. Cho 1 mẫu đá vôi vào giấm ăn thấy có bọt khí thoát ra.
  Hiện tượng hóa học là
  A. 1, 3 và 4
  B. 1 và 2
  C. 2 và 5
  D. 2 và 3
  Câu 2: Phát biểu sai là
  A. trong 1 PƯHH, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
  B. trong 1 PƯHH, số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn.
  C. trong 1 PƯHH, số phân tử của các chất được bảo toàn
  D. trong 1 PƯHH có n chất nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì tính được khối lượng của chất còn lại.
  Câu 3: Khí Nitơ N2 và khí Hidro H2 tác dụng với nhau tạo ra Amoniac (NH3). PTHH viết đúng là
  A. N2 + 3H2( 2NH3
  B. N2 + H2 ( NH3
  C. N2 + H2 ( 2NH3
  D. N + 3H2 ( 2NH3
  Câu 4: PTHH cho biết chính xác
  A. số nguyên tử, phân tử của các chất tham gia phản ứng.
  B. tỉ lệ số phân tử (nguyên tử) của các chất trong phản ứng.
  C. khối lượng của các chất phản ứng.
  D. nguyên tố nào tạo ra chất.
  Câu 5: Trong phản ứng hóa học, phân tử này biến đổi thành phân tử khác là do
  A. các nguyên tử tác dụng với nhau.
  B. các nguyên tố tác dụng với nhau.
  C. liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.
  D. liên kết giữa các nguyên tử không bị thay đổi.
  Câu 6: Phương trình hóa học dùng để
  A. biểu diễn PƯHH bằng chữ.
  B. biểu diễn ngắn gọn PƯHH bằng công thức hoá học.
  C. biểu diễn sự biến đổi của từng chất riêng rẽ.
  D. biểu diễn sự biến đổi của các nguyên tử trong phân tử.
  Phần 2: Tự luận (7 điểm)
  Câu 1 (3điểm): 1. Lập PTHH của các phản ứng sau
  a. Mg + HCl MgCl2 + H2
  b. Al + Cl2 AlCl3.
  2. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử của các chất trong phản ứng câu a ?
  Câu 2 (3 điểm): Cho 8,4g
   
  Gửi ý kiến