Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de kt tin 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lưu huy hung
Ngày gửi: 10h:34' 09-02-2017
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 18
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HƯNG HÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS PHẠM KÍNH ÂN MÔN: TIN HỌC 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

MA TRẬN ĐỀ 1 KIỂM TRA HỌC KỲ I
TIN HỌC LỚP 8

Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tống số


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
1
0,5


1
0,5


2
1

Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
1
0,5

1
0,5

2
1

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu

2
1
2
1

3
2

Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

1
1
1
0.52
1.5

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
1
0,5


1
2


2
2.5

Bài 6 : Câu lệnh điều kiện

1
2
1
2

Tổng số
4
2,5 điểm
5
4 điểm
5
3.5 điểm
10
10điểm


PHÒNG GD&ĐT HƯNG HÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS PHẠM KÍNH ÂN MÔN: TIN HỌC 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)


Họ và tên:

Lớp: 8

Điểm:
Lời phê:I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5đ) Chọn phương án trả lời đúng nhất
Câu 1. Trong Pascal, với câu lệnh như sau: Writeln (’KQ la:’, A); cái gì sẽ in ra màn hình?
A. Ket qua la: A B. Không đưa ra gì cả
C. KQ la A D. KQ la:
Câu 2. Phát biểu nào dưới dây là phát biểu đúng (với ngôn ngữ Pascal)?
Một chương trình phải có đầy đủ hai phần: phần khai báo và phần thân chương trình.
Một chương có thể gồm hai phần: phần khai báo và phần thân chương trình, trong đó thân chương trình là phần bắt buộc phải có.
Nếu chương trình có phần khai báo, phần đó phải đứng trước phần thân chương trình.
b và c.
Câu 3. Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal:
A. 8a B. tamgiac C. program D. bai tap
Câu 4. Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp nào?
A. Ctrl + F9 B. Alt + F9 C. Ctrl + Shitf + F9 D. F9
Câu 5. Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c) được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
A. (a*a + b)(1+c) B (a.a + b)(1 + c))
C. (a*a + b)*(1 + c) D. (a2 + b)(1 + c)
Câu 6. Div là phép toán gì?
A. Chia lấy phần nguyên B. Chia lấy phần dư C. Cộng D. Trừ
Câu 7. Khởi động Turbo Pascal bằng cách:
A. Nháy phải chuột vào biểu tượng Turbo màn hình nền
B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Turbo trên màn hình nền
C. Nháy chuột vào biểu tượng Turbo trên màn hình nền
D. Nháy đúp chuột phải vào biểu tượng Turbo trên màn hình
Câu 8. Trong Pascal, giả sử x là biến kiểu số nguyên. Phép gán nào sau đây đúng?
A. x:=30 B. x:=a/b C. x:=’Truong Tan Van’ D. x:=20.5
Câu 9. Đuôi mở rộng của tệp chương trình Pascal là:
A. .doc B. .Pas C. .prg D. .exe
Câu 10: Quá trình giải bài toán trên máy tính theo trình tự các bước sau:
A. Xác định bài toán →
 
Gửi ý kiến