Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kta hoa 8 ki 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Liên
Ngày gửi: 20h:18' 20-04-2016
Dung lượng: 46.5 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2015 - 2016
Môn: Hóa học 8 – Thời gian 45 phút
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

STT
Nội dung kiến thức
BIẾT
HIỂU
VẬN DỤNGTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1
Oxi- hidro
2
Nước3
Axit – Bazơ – Muối
7
Dung dịch
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2015 - 2016
Môn: Hóa học 8 – Thời gian 45 phút
II. Đề bài
Câu 1 (3đ) : phân loại và gọi tên các hợp chất sau:
HCl, K2O, Ca(HCO2)2 , Fe(OH)3 , SO3 , H2SO3
Câu 2(2đ): Viết phương trình hóa học biểu diễn các chuyển hóa sau. Cho biết mỗi phản ứng thuộc loại nào?
SO3 H2SO4 H2 Fe Fe3O4
Câu 3(2đ): Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt đựng 4 dung dịch sau: Ca(OH)2, HCl, KOH, NaCl. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết được các chất trong mỗi lọ.Viết PTHH (nếu có).
Câu4(3đ): Cho 2,7g nhôm tác dụng với dung dịch chứa 14,6g HCl.
a) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng?
b) Tính thể tích hiđro thu được (đktc)?
(Cho K = 39; Mn = 55; C = 12; Al = 27; H = 1, Cl = 35,5; Fe = 56; O = 16)

- HẾT -
III. Đáp án và thang điểm
Câu 1(3đ):phân loại và gọi tên đúng mỗi chất được 0,5đ
axit – HCl: axitClohohiđric
- H2SO3 : axit sunfurơ
Oxit – SO3 :luu huỳnh tri oxit
- K2O: kali oxit
Bazo: Fe(OH)3: sắt (III)hidroxit
Muối:- Ca(HCO2)2: canxihidrocacbonat

Câu 2(2đ). Viết mỗi phương trình đúng được 0,25đ
Phân loại đúng mỗi phản ứng được 0,25đ
(Viết đúng sơ đồ phản ứng đúng mới tính điểm phân loại phản ứng.
Viết đúng sơ đồ phản ứng đúng mà chưa cân bằng thì nếu viết 2 sơ đồ phản ứng đúng được 0,25đ)
0,25đ×4=1đ
0,25đ×4=1đ

Câu 3(2đ) . Nhận biết được HCl, NaCl bằng quì tím được
Nhận biết được Ca(OH)2 bằng CO2
Viết PTHH
1đ
0,5đ
0,5đ

Câu 4(3đ). a) Tính số mol của Al, HCl
Viết PTHH
Lập tỉ lệ xác định chất dư
Tính số mol AlCl3, khối lượng AlCl3
b) Tính số mol H2
Tính thể tích H2
0, 5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ 
Gửi ý kiến