Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ KTCL HÓA HỌC 10 LÀN 2 (TRẮC NGHIỆM)- File chuẩn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Dương
Ngày gửi: 23h:15' 09-01-2018
Dung lượng: 96.5 KB
Số lượt tải: 305
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI
Ngày thi: 03/12/2017
ĐỀ KIỂM TRA CÁC LỚP CLC LẦN 2
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn thi: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 101


Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Cho biết nguyên tử khối của một số nguyên tố: H=1; Be = 9; O=16; Na=23; Mg = 24; Al = 27; S= 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Sr = 88; Ba = 137; Fe = 56.
Cho biết số hiệu nguyên tử của một số nguyên tố: Li (Z=3); Be (Z=4); C (Z=6); N (Z=7); O (Z=8); F (Z=9); Ne (Z=10); Na (Z=11); Mg (Z=12); Al (Z=13); P (Z=15); S (Z=16); Cl (Z=17); Ar (Z=18); K (Z=19) và Ca (Z=20).
Học sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Câu 1: Nguyên tử nguyên tố X, ion Y+ và ion Z2- đều có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Số thứ tự của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn lần lượt là
A. 18, 19 và 16 B. 18, 19 và 8 C. 10, 11 và 8 D. 1, 11 và 16
Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết
A. cho nhận B. ion C. cộng hoá trị D. kim loại
Câu 3: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong dãy H2S, SO32- và H2SO4 lần lượt là
A. -2, +3, +6 B. -2, +4, +4 C. -2, +4, +6 D. -2, +6, +6
Câu 4: Cation M2+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là - 2s22p6. Cấu hình electron của M và vị trí của nó trong bảng tuần hoàn là
A. 1s22s22p63s23p1 , ô 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA B. 1s22s22p63s2 , ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIA
C. 1s22s22p6 , ô 10 chu kỳ 2, nhóm VIIIA D. 1s22s22p4 , ô 8, chu kỳ 2, nhóm VIA
Câu 5: Các nguyên tố thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn bao gồm
A. Các nguyên tố d B. Các nguyên tố s và p
C. Các nguyên tố p D. Các nguyên tố s
Câu 6: Phương trình phản ứng hóa học nào sau đây viết sai?
A. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
B. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O
C. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O
D. Fe + Cl2 → FeCl2
Câu 7: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tan vừa hết trong 700 ml dung dịch HCl 1M thu được 3,36 lít H2 (đktc) và dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với NaOH dư, lọc kết tủa và nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn Y. Giá trị của m là
A. 22 gam B. 28 gam C. 30 gam D. 24 gam
Câu 8: Nguyên tố oxi có 3 đồng vị O, O, O số kiểu phân tử oxi (O2) có thể tạo thành là
A. 3 B. 6 C. 9 D. 4
Câu 9: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là
A. LiF. B. NaF. C. MgO. D. AlN.
Câu 10: Nguyên tố X có cấu hình electron của nguyên tử 1s22s22p63s23p5. Công thức oxit cao nhất và hợp chất khí của X với hidro lần lượt là
A. X2O7, HX B. XO3, H2X C. X2O7, H2X D. X2O5, H3X
Câu 11: Hỗn hợp X gồm hai khí SO2 và CO2 có tỉ khối đối với H2 là 28. Thành phần % theo thể tích của SO2 trong X là
A. 40,0% B. 60,0%
 
Gửi ý kiến