Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KTĐK GIỮA KÌ II TOÁN LỚP 5 CHUẨN KTKN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thanh Vũ
Ngày gửi: 20h:29' 04-03-2019
Dung lượng: 137.5 KB
Số lượt tải: 1677
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT KẾ SÁCH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẾ AN 1


()
DE KIEM TRA GKII - NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN – 5
Thời gian làm bài : 40 PhútHọ tên :............................................................... Số báo danh : ...................


Câu 1 (1điểm): Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 15m và chiều cao 9m là :

 A. 68,6m2
 B. 67,5m2
 C. 58,3m2
 D. 58,5m2

Câu 2 (1điểm): 9m3 420dm3 = ............... m3

 A. 9,042
 B. 90,42
 C. 9,42
 D. 13,20

Câu 3 (1điểm): Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4hm2 45m2 = .......... m2 là :

 A. 4045
 B. 40 450
 C. 40 045
 D. 445

Câu 4 (1điểm): Số dân của một xã là 1450 người, trong đó số nữ chiếm 48%. Hỏi xã đó có bao nhiêu nam ?

 A. 696
 B. 484
 C. 745
 D. 754

Câu 5 (1điểm): Đổi 23 000 000m2 ra ki-lô-mét vuông ta được :

 A. 23 000km2
 B. 2300km2
 C. 230km2
 D. 23km2

Câu 6 (1điểm): Diện tích của hình tam giác là 25,3cm2, chiều cao là 5,5cm. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.

 A. 4,6cm
 B. 2,9cm
 C. 9,2cm
 D. 6,4cm

Câu 7 (1điểm): 2. Quan sát biểu đồ hình quạt dưới đây và trả lời câu hỏi:
- Biểu đồ bên cho em biết gì?..................................
……………………………………………………..
Có bao nhiêu phần trăm:
+ Học sinh thích ăn Na?: có …………………...
+ Học sinh thích ăn Xoài?: ……………………..
+ Học sinh thích ăn nhãn?: …………………….
- Tính số học sinh thích ăn nho: ……………………Thống kê ý thích ăn hoa quả
của 200 học sinh


Câu 8 (1điểm): Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm :
4m2 9dm2 ..... 49dm2
6dm2 5cm2 ..... 650cm2
5cm2 40mm2 ..... 540mm2
120 000cm2 ..... 12m2

Câu 9 (1điểm): . Đúng ghi Đ, sai ghi S


a) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật A và B bằng nhau (
b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật A và B bằng nhau (


Câu 10 (1điểm):. Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông?.

Bài giải
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
------ HẾT ------
PHÒNG GD&ĐT KẾ SÁCH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẾ AN 1


()
DE KIEM TRA GKII - ĐÁP ÁN
MÔN TOÁN – 5
Thời gian làm bài : 40 phút

Phần đáp án câu trắc nghiệm:

977

1
B

2
C

3
C

4
D

5
D

6
C

Phần đáp án câu tự luận:
Câu 7. trả lờ i(1đ)
Biểu đồ cho biết tỉ số phần trăm về ý thích ăn hoa quả của 200 học sinh
Có 35% học sinh thích ăn na (0,25đ)
Có 15% học sinh thích ăn xoài (0,25đ)
Có 25% học sinh thích ăn nhãn (0,25đ)
Số học sinh thích ăn nho là: 200 : 100 x 15 = 30 học sinh (0,25đ)

Câu 8: (1đ) Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm :
4m2 9dm2 ..>... 49dm2 (0,25đ)
6dm2 5cm2 ..<... 650cm2 (0,25đ)
5cm2 40mm2 ..=... 540mm2 (0,25đ)
120 000cm2 ..=... 12m2 (0,25đ)
Câu 9: (1đ)
a / (s
b / (đ

Câu 10(1đ): Bài giải
Diện tích hình thang ABED là:
(1,5 + 2,4 ) X 1,2 : 2 = 2,34(dm2 ) (0,25đ)
Diện tích hình tam giác BEC là:
1,8 X 1,2 : 2 = 1,08(dm2 ) (0,25đ)
Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích hình tam giác BEC là:
2,34 – 1,08 = 1,26 (dm2 ) (0,25đ)
 
Gửi ý kiến