Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề KTGHK II lớp 5 môn toán + tiếng việt năm 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Đạm
Ngày gửi: 07h:30' 19-03-2019
Dung lượng: 192.6 KB
Số lượt tải: 834
Số lượt thích: 0 người
Thứ…………., ngày … tháng … năm 20……

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II


Môn : Toán


Thời gian : 40 Phút


Năm học : 2018 – 2019
.
ĐỀ BÀI
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
Câu 1:Hình lập phương là hình:(0,5điểm)
A. Có 6 mặt đều là hình vuông, có 8 đỉnh và 12 cạnh bằng nhau.

B.Có 6 mặt đều là hình vuông, có 6 đỉnh và 10 cạnh bằng nhau.

C.Có 6 mặt đều là hình vuông, có 4 đỉnh và 8 cạnh bằng nhau.

D.Có 6 mặt đều là hình vuông, có 2 đỉnh và 6 cạnh bằng nhau.

Câu2: Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2cm là:(0,5điểm)
A. 12cm2
B. 24cm2
C. 48cm2
D. 6cm2

Câu 3:Số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 0,22 m3 = ………. dm3 là bao nhiêu?(0,5điểm)
A. 22000
B. 22
C. 2200
D. 220

Câu 4: 17,5% của 240 là:(0,5điểm)
A.45
B. 44
C.43
D. 42

Câu 5: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1 giờ 25 phút = ........phút là:(0,5điểm)
A. 85
B. 95
C. 75
D. 65

Câu 6: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình lập phương đó là:(0,5điểm)
A. 120m3
B. 125 m3
C. 130m3
D. 135m3

Câu 7: Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống:(1điểm)

A. phút= 30 giây

B. phút= 60 giâyC. 3 ngày rưỡi=84 giờ

D. 3 ngày rưỡi > 84 giờ

Câu 8: Tìm x: (1điểm)
x + 15,5 = 25,5x - 15,5 = 25,5Câu 9: Đặt tính rồi tính: (2điểm)
a) 3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

b) 23 phút 25 giây - 15 phút 12 giây

c) 2 phút 2 giây  5

d) 24 phút 12 giây : 4

Câu 10:(3 điểm)
Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật
có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm, chiều cao 6cm.
Tính thể tích bể cá đó ?
Bài giải:

Hết

HƯỚNG DẪN CHẤM: LỚP 5
Môn: Toán

Câu
1
2
3
4
5
6
7

Ý đúng
A
B
D
D
A
B
A, C

Điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
1 điểm

Câu 8: Tìm x: (1điểm)
x + 15,5 = 25,5
x = 25,5 – 15,5
x = 10
x-15,5 = 25,5
x = 25,5 + 15,5
x = 41

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (2điểm)
a) 3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

b) 23 phút 25 giây - 15 phút 12 giây

= 9 giờ 37 phút

= 8 phút 13 giây

c) 2 phút 2 giây  5= 10 phút 10 giây

d) 24 phút 12 giây : 4 = 6 phút 3 giây


Câu 10:(3 điểm)Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật
có chiều dài 9cm, chiều rộng 5cm, chiều cao 6cm.
Tính thể tích bể cá đó ?

Bài giải:
Thể tích bể cá là:
9 5  6 = 270 (cm3)
Đáp số: 270 cm3

Môn: Tiếng việt
A – Kiểm tra đọc:(10 điểm )
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3điểm)
Đánh giá, cho điểm. Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:
a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu ( không quá 1 phút):
No_avatar

Không biết ngượng'

 

 
Gửi ý kiến