Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề KTGHK2 có ma trận năm 2016-2017(Tham khảo)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Đạm
Ngày gửi: 19h:19' 07-03-2017
Dung lượng: 106.8 KB
Số lượt tải: 1234
Số lượt thích: 1 người (Đỗ Bách Vượng)
Thứ…………., ngày … tháng … năm 20……

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II


Môn : Toán


Thời gian : 40 Phút


Năm học : 2016 – 2017
.
ĐỀ BÀI
Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng :
Câu 1:Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ:(0,5điểm)
A. 50 000
B.500 000
C.5 000
D.50 000 000

Câu2: Phép trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là:(1điểm)
A. 70,765
B. 663,64
C.223,54
D.707,65

Câu 3:Lớp học có 32 học sinh số học nữ 12 . Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp (1điểm)
A. 34,5
B.35,4
C.37,4
D. 37,5

Câu 4: Giá trị của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,50,2 là: (1điểm)
A. 1,05
B.15
C. 10,05
D. 10,5

Câu 5: 1 thế kỷ= .............năm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:(1điểm)
A. 100
B. 300
C. 250
D. 200

Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3m25dm2= …………m2 là:(0,5điểm)
A. 3,5
B. 3,05
C. 30,5
D. 3,005

Câu 7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3tấn5kg = …… tấn là:(1điểm)
A. 30,5
B. 30,05
C. 3,005
D. 3,05

Câu 8: Tìm x: (1điểm)
x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2điểm)
a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

c) 5 phút 6 giây  5

d) 30 phút 15 giây : 5

Câu 10:(1 điểm)
Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.
Bài giải:

Hết
BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN – GIỮA KÌ II
TT
Chủ đề
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TổngTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1
Số học
Số câu
02

01

01
01
01

05
01Câu số
1, 2

3

4
9
5


Số điểm
1,5 đ

01 đ

01 đ
02 đ
01 đ

4,5 đ
02 đ

2
Đại lượng và đo đại lượng
Số câu


01

0102
Câu số


7

6
Số điểm


01 đ

0,5 đ1,5 đ


3
Yếu tố hình học
Số câu01

01Câu số10

Số điểm01 đ

01 đ

4
Số đo thời gian
Số câu01

01Câu số8

Số điểm01 đ

01 đ

Tổng số câu
02

02

02
01
01
02
06
04

Tổng số
02
02
03
03
10

Số điểm
1,5 đ
02 đ
3,5 đ
03 đ
10 đ

HƯỚNG DẪN CHẤM:
 
Gửi ý kiến