Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề KTHKII_ Tin 8 (2014-2015)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hải DươngVP
Ngày gửi: 10h:32' 03-05-2015
Dung lượng: 638.0 KB
Số lượt tải: 411
Số lượt thích: 0 người


TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNHĐỀ KIÊM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN: TIN HỌC 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)I. TRẮC NGHIỆM(2.5điểm): Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Câu lệnh Pascal nào sau đây là hợp lệ?
A. For i:= 10 to 1 do writeln(‘A’); B. For i:= 1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
C. For i = 1 to 10 do writeln(‘A’); D. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
Câu 2: Tìm giá trị của a trong đoạn chương trình dưới đây?
a:= 10;
For i:=1 to 5 do a:=a − i;
A. a = −5 B. a = 0 C. a = 5 D. a = 10
Câu 3: Trong Pascal câu lệnh lặp với số lần chưa xác định trước có dạng:
A. While <điều kiện>; do ; B. While <điều kiện> do ;
C. While <điều kiện> then ; D. While <điều kiện>; then ;
Câu 4: Dữ liệu kiểu mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử được sắp xếp theo dãy, mọi phần tử trong dãy đều có cùng một đặc điểm là:
A. Cùng chung một kiểu dữ liệu; B. Có giá trị hoàn toàn giống nhau;
C. Các phần tử của mảng đều có kiểu nguyên; D. Các phần tử của mảng đều có kiểu thực.
Câu 5: Cách khai báo biến mảng trong Pascal sau đây – cách khai báo nào đúng?
A. Var A: Array[10.5..13] of integer; B. Var A: Array[4..10] of integer;
C. Var A: Array[3.4..4.8] of integer; D. Var A: Array[5..10.5] of real;
Câu 6: Để xác định được các phần tử trong mảng, yêu cầu các phần tử đó cần thỏa mãn:
A. Mỗi phần tử đều có một chỉ số; B. Mỗi phần tử đều có một dấu hiệu nhận biết;
C. Mỗi phần tử đều có giá trị nhỏ hơn 100; D. Mỗi phần tử đều có một kiểu dữ liệu khác
nhau.
Câu 7: Để chạy phần mềm Finger Break Out ta nháy đúp chuột lên biểu tượng nào sau đây?
A.  B.  C.  D. 
Câu 8: Trên bản đồ của phần mềm Sun Times em sẽ nhìn thấy rất nhiều vị trí được đánh dấu bằng các ô vuông nhỏ, điều này thể hiện cái gì?
A. Các quốc gia; B. Các thủ đô của các quốc gia;
C. Các thành phố và thủ đô của các quốc gia D. Các tỉnh của các quốc gia.
Câu 9: Trong phần mềm Geogebra để vẽ hình hoặc hiệu chỉnh ta phải sử dụng công cụ, để chọn công cụ ta dùng thao tác nào sau đây để tác động lên biểu tượng công cụ?
A. Nháy đúp chuột; B. Nháy nút phải chuột;
C. Nháy chuột; D. Kéo thả chuột.
Câu 10: Muốn thoát khỏi phần mềm Yenka ta có thể sử dụng cách nào sau đây?
A. Nháy nút lệnh Close; B. File ( Exit;
C. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4; D. Cả A và C đều đúng.

II. TỰ LUẬN (7.5 điểm):
Câu 11(2,5đ): Hãy tìm đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp và khi kết thúc giá trị của S bằng bao nhiêu?
S := 0; n := 0;
While S <=10 do
Begin n := n + 1; S := S + n; end;
Câu 12 (2,5đ): Nêu cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal? Lấy 1 ví dụ minh họa.
Câu 13 (2.5đ): Viết chương trình Pascal sử dụng biến mảng để nhập từ bàn phím các phần tử của một dãy số. Độ dài của dãy cũng được nhập từ bàn phím.

 
Gửi ý kiến