Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề ktra cuối năm, Anh 9,thí điểm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Lệ Hằng
Ngày gửi: 15h:16' 14-05-2016
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 1425
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT ĐÔNG HƯNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016
TRƯỜNG THCS PHONG HUY LĨNH Môn: ANH 9

gian: 45 phút.
A. LISTENING.(2p)

Nghe Hùng đưa ra một vài cách học tốt Tiếng Anh . Rồi làm các bài tập sau:

I.Nghe, chọn đáp án đúng nhất. ( 1,2p )
1. Reading stories and books in English helps him ..........
A. widen vocabulary and understand the context
B. remember vocabulary longer
C. know how to use the words correctly
D. all are corect
2. To practise English grammar , he................ A. write English as much as possible
B. do lots of exercises from different grammar books
C. speak English everywhere.
D. study on the Internet
3. He /She has made friends with .............students.
A. two B.three C.four D.five
4. If there are any things you don’t understand,ask............ for help.
A. teacher B.peers C.classmates D.both A & C

II. Nghe, trả lời câu hỏi .( 0,8p )
5. Are speaking and listening English his weak points ?
........................................................................................................................
6. Is his last tip to be self-confident ?
........................................................................................................................

B. THE USE OF ENGLISH.(3p)

I.Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành các câu sau.
1. What will you do to earn..................... ?
A. life B. a job C. a career D. a living
2. In the future, men and women ..............equal roles in society.
A. play B. will be played C. will play D. are playing
3. In.................., students can study a work sector like applied business, design, health, or tourism.
A. academic subjects B. vocational subjects C.schedule D. applied approach
4. Would you mind...................me through to the manager,please ?
A.putting B.to put C. put D. puting
5. The police are now looking for two young men,..................were seen running out of the store.
A. which B. they C. whom D. who

II. Hoàn thành các câu sau bằng từ /cụm từ cho sẵn.

burn the midnight oil mountains of work
make a bundle work flexitime take-offs1. She prefers to ....................................because she can start and finish work earlier so that she can pick up her
children from school.
2. Because of the bad weather, there were no.....................................from the airport this morning.
3. My mother is a teacher. She has .....................................to do behind the scenes.
4. She had to ............................................for a long time, so we weren’t supprised that he passed the exam.
5. He’s a professional football player. With his talent, he could...........................................


C. READING (2,5p)
I. Đọc đoạn văn sau , tích True (T) cho câu đúng, False (F) cho câu sai.
NEIGHBOURHOOD PARKS
Parks have long been thought of as vast city-owned, tree-covered areas which have been put aside for people to relax in. They are expected to be large enough for activities like cycling, running, public gatherings, and various outdoor games. Investment, maintenance, and renovation of parks are all the job of the city. However, many modern and densely-populated cities have little land for such traditional parks.

Instead of complaining about the lack of such parks in their city, a group of concerned residents of Creek County in California have become more creative in building new neighbourhood and community parks. These parks may often be smaller in size, but they can still bring to a community most of the benefits of a much larger green space, providing balance amid busy and populous areas. These volunteers have been successful in turning some abandoned public locations in the area into green and relaxing spaces. The project has been greeted with lots of local enthusiasm, and has involved almost every resident in the area: cleaning up the area, planting trees and flowers, putting in benches, and creating outdoor activities for children. Volunteers also help maintain the parks.

This plan has attracted interest from different parts of the city . Now there are more than ten other similar projects operating throughout the city.

Statements
True
False

1. People have thought of vast, city-owned, tree –covered
Avatar

CHào cô giáo, cô có thể cho em xin thêm cả các bài kiểm tra thi của kỳ 1 đc k ạ? Trong tệp thí điểm này em chỉ thấy của kỳ 2 mà kỳ 1 kbt là lẫn đâu

No_avatar

xin lỗi cô giáo hiện tôi là phụ huynh của 1 e đang theo học tại lớp 5 cháu có bài tập hỏi tôi mà tôi không biết phải giai thích về bài toán đó như thế nào lên tôi đăng lên bài toán mong thầy cô giúp tôi , tôi xin chân thành cảm ơn. đây là bài toán: biết rằng, 14 người xây xong 1 bức tường phải mất 10 ngày, nay nhà trường muốn xây xong bức tường trong một tuần lễ thì cần bao nhiêu người làm? ( mức làm của mỗi người như nhau)

No_avatar

Bài này quá dễ : Tóm tắt :
--> Xây xong bức tường rào trong 10 ngày cần : 14 người
--> Xây xong bức tường rào trong .7 ngày cần : ? người

Giải :

** Cách 1: Rút về đơn vị:

- 1 người làm xong bức tường rào trong : 14 x 10 = 140 (ngày)

- Để làm xong trong 7 ngày thì cần : 140 : 7 = 20 (người)

** Cách 2 : Dùng tỉ số :

- 10 ngày so với 7 ngày thì gấp : 10 : 7 = 10/7 (lần)

- Để làm xong bức tường trong 7 ngày cần : 14 x (10/7) = 20 (người)


Avatar

Hỏi bài zì mà dễ ak ,sách hướng dẫn có muk ,kiếm bài khó khó hỏi

No_avatar

cho em xin link file nghe với được không cô.e đang đi dạy thêm đề rất hay nhưng em không thể tỏ chức việc kt vì thiếu phần nghe ạ

 
Gửi ý kiến