Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE LUYEN THI HK II - 2011 - 2012

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Thị Minh
Ngày gửi: 05h:35' 14-05-2012
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 855
Số lượt thích: 0 người
PHòNG GIáO DụC - ĐàO TạO
Tiền hảI

Đề KiểM TRA CHấT LƯợng học kì ii năm học 2011 – 2012
Môn : Tiếng Anh 3
Thời gian làm bài : 40 phút; Đề thi gồm 02 trangHọ và tên học sinh: ……………………...…………………………….……….…. Số báo danh: ……….……
Lớp: ……………… Tiểu học: ………………..……………………………….………………………….…
(
Thí sinh làm bài vào giấy thi

I. Nhìn tranh và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau.
1. Is this a robot?
A. Yes, it is.

B. No, it isn’t.

 

2. What’s the weather like today?

A. It’s cloudy.

B. It’s sunny.

 

3. Who is that?

A. She’s my mother.

B. He’s my father.

 

4. Do you have toys?

A. Yes, I have many toys.

B. Yes, I have five balls.

 

5. How old are you?

A. I’m fine, thank you.

B. I’m nine years old.

 

II. Chọn từ khác loại với các từ khác trong mỗi dòng.
A. in B. on C. and D. at
A. two B. age C. five D. nine
A. How B. What C. Who D. That
A. dog B. cat C. robot D. fish
A. big B. toy C. small D. large
III. Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau.
I have …………..……… toys.
A. many B. a C. one D. an

Li Li …………..……… one doll.
A. is B. has C. have D. are
…………..……… are the balls? ~ They are …………..……… the table.
A. What / on B. What / in C. Where / in D. Where / on
…………..……… many pets do you have?
A. Where B. How C. Do D. That
How many toys …………..………?
A. are there B. does have C. have D. there are
I have ten …………..……….
A. robot B. a robot C. many robots D. robots
What is …………..……… name? ~ My name is Peter.
A. his B. your C. her D. its
How old …………..……… she? ~ She is nine years old.
A. are B. am C. is D. has
…………..……… you …………..………any brothers or sisters?
A. Do / have B. Do / has C. Are / there D. Is / there
Lan has two dogs. They …………..……… big.
A. is B. are C. am D. isn’t
IV. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời thích hợp trong cột B.
Cột A
Cột B
Bài làm

How’s the weather today?
A. His name’s Quan.


Where are the balls?
B. It’s cloudy.
2.

How old are you?
C. I have four dogs.
3.

What’s his name?
D. They’re over there.
4.

How many dogs do you have?
E. I’m nine years old.
5.

V. Điền chữ cái vào mỗi chỗ trống cho thích hợp.
My br__her is n_ne yea_s o_d.
T_ _ s my sc_ _ _ l lib_a_r_.
Go_ db_e, Peter. S_ _ yo_ tom_rro_.
Th_ w_ _ th_r is s_ _ny i_ Ha Noi.
Ho_ ma_y to_s do_s Alan _a_e?
VI. Viết câu hỏi cho mỗi câu sau.
Yes, I have a cat.


It’s sunny in Thai Binh today.


My sister is nine years old.


I’m fine, thank you. And you?


Its name is Thi Tran Primary school.No_avatar

Thanks for sharing! Good luck!

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓