Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ LUYỆN THI HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:11' 05-03-2019
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 301
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………..

KÌ THI KSCL CÁC ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 7 Năm học: 2017-2018
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thời gian 90 phút)

Câu I( 1điểm): Trong các từ sau, tìm 4 từ có phần gạch chân được phát âm là /e/
Pen
Me
Key
Many

teacher
Test
Seven
Cat

Câu II ( 1,5 diểm): Viết dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau:
There (be)_______ 20 students in class 9A. They are learning English now.
When I (ariver)_______ yesterday, he was watching TV.
They (live)_______ here sine 2003.
My brother likes (play)_______ Soccer in his free time.
The boy is too young (ride)_______ a motorbike.
A modem hospital should (build)_______ in this town soon.
Câu III. ( 2 điểm): Tìm 1 lỗi sai trong 4 từ được gạch chân ở mỗi cau sau và sửa lại bằng 1 từ thích hợp:
Hello, I name is Linda and I’m a student from the USA.
The last time wentto London was atSeptember
My father often spends a hour working in the garden everyday
Jane is only 10 years old but she cooks very good.
Câu IV ( 1 điểm): Chọn 1 từ thích hợp trong bảng để điền vào mỗi chỗ trống của đoạn văn dưới đây:
Can
Did
So
On
Any
Than

 Many tourits like to send postcards to their friends and family. They send them when they are (1)________holiday. These postcards often have pictures on one side and a message (2)________bewritten on the other. The pictures on them are better (3)________the photos they take. The first postcards were sent at the end of the nineteenth century. There was a picture of a town on them. Later on, they had pictures showing important events. People liked to see them because there were not (4)________pictures in the newspapers then.
Câu V ( 2 điểm): Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi sau:
Cornwall is situated in the south-west of England. It is famous for its beautiful scenery. There is not much industry so many people still earn their living by fishing. Another important source of income is tourism. There are a lot of tea-shops, souvenir shops and above all “bed and breakfast”. You can see signs for these small hotels everywhere. Most of them are pretty houses or bungalows with nice gardens and they are run by family who lives there. Cornwall is also well-known for its history and legends. For example, in Titagel you can visit the ruins of King Arthur’s Castle when King Arthur is said to have sat with his knights at the famous round table. Tourists often come to visit Cornwall in summer because the weather is warm and sunny.
Where is Cornwall situated?
→ _________________________________________________________
Why do many people still earn their living by fishing?
→ ___________________________________
Who are the hotels run by?
→ _________________________________________________________
4. What is the weather like in Cornwall in summer?
→ ________________________________________
Câu VI ( 2,5 điểm): Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi, bắt đầy bằng cụm từ cho sẵn:
1. They clean this room everyday.
→ This room is _____________________________________
2. Mary is taller than Anne.
→ Anne is not as ____________________________________
3. Why don’t we watch a film now?
→ What about ______________________________________
4. “Would you like to have some coffee?, said Tom to Mary.
→ Tom invited __________________________
5. I cannot remember the man’s name. He phoned me last night.
→ The man whose___________________________________
_________THE END________


 
Gửi ý kiến