Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ LUYỆN THPTQG 2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu Hồng
Ngày gửi: 20h:19' 17-04-2018
Dung lượng: 429.2 KB
Số lượt tải: 192
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN THPTQG-2018- SỐ 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2526
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng Vecto nào dưới đây là vecto chỉ phương của d?
A. B. C. D.
Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số là
A. B. C. D.
Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm Độ dài đoạn AB bằng:
A. 2 B. C. D. 6
Câu 4: Cho cấp số cộng biết và Gía trị của bằng
A. 29 B. 31 C. 35 D. 53
Câu 5: Giới hạn bằng A. B. C. 0 D. 1
Câu 6:Điểm nào trong hình vẽ dưới đây là điểm biễu diễn của số phức 
/
A. P B. M C. N D. Q
Câu 7:Nghiệm của phương trình là: A. B. C. D.
Câu 8: Cho khối chóp có diện tích đáy B, chiều cao h. Thể tích khối chóp bằng:
A. B. C. D.
Câu 9: Cho hàm số giá trị bằng A. 6 B. 8 C. 3 D. 12
Câu 10: Thể tích của khối nón có chiều cao bằng 5 và bán kính bằng 3:
A. B. C. D.
Câu 11: Với a, b là các số thực dương. Biểu thức bằng
A. B. C. D.
Câu 12: Tích phân bằng A. B. C. D.
Câu 13: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau0

2

++

31Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm x = ?
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
Câu 14: Hàm số nghịch biến trên khoảng
A. B. C. D.
Câu 15: Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng 
A. B. C. D.
Câu 16:Biết , với a, b, c là các số nguyên. Tính :
 B. C. D. 
Câu 17: Gía trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng:
A. -3 B. 0 C. 2 D. 3
Câu 18: Cho hai số phức và . Tính môđun của số phức
A. B. C. D. 
Câu 19:Tính đạo hàm của hàm số 
A. B. C. D.
Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho phương trình mặt phẳng (P) :. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?
A. B. C. D. 
Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D; SD vuông góc với mặt đáy Tính khoảng cách giữa đường thẳng CD và mặt phẳng (SAB).
A. B. C. D.
Câu 22:Tìm nguyên hàm của hàm số
A. B. C. D. 
Câu 23: Tập hợp tất cả các điểm biễu diễn các số phức z thõa mãn là đường tròn có tâm I và bán kính R lần lượt là
A. B. C. D.
Câu 24: Có
 
Gửi ý kiến