Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ LY THUYET TIN 7 HỌC KÌ 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Duc Sang
Ngày gửi: 22h:31' 10-12-2017
Dung lượng: 52.2 KB
Số lượt tải: 446
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học 2017– 2018
Môn: Tin học Lớp: 7

I. MA TRẬN ĐỀ

Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Chương trình bảng tính là gì?
- Biết địa chỉ ô tính.
- Nút lệnh lưu bảng tính
Số câu
Số điểm - %
3
1.5 đ – 15%


3
1.5 đ

Các thành phần chính trên trang tính
Biết phân biệt dữ liệu số và văn bản trong ô tính.
Hiểu được thanh công thức có tác dụng như thế nào?Số câu
Số điểm - %
2
1đ – 10%
1
1đ – 10%

3
2đ– 20%

Thực hiện tính toán trên trang tính
Biết sử dụng công thức để tính
Số câu
Số điểm - %
3
1.5đ – 15%


3
1.5đ-15%

Sử dụng các hàm để tính toán

Hiểu được tác dụng của hàm.
- Các bước nhập hàm vào ô tính.

Sử dụng đúng hàm hoặc công thức để tính điểm Tổng và TB cho các lớp


Số câu
Số điểm - %

3
3đ –30%
1
2 đ – 20%
5
5đ-50%

Tổng số
8
4đ –40%
4
4đ – 40%
1
2đ – 20%
13
10đ – 100%
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2017 – 2018
Môn: Tin học - Lớp: 7

I.Trắc nghiệm: (5.0 điểm)
Em hãy chọn phương án trả lời đúng rồi ghi kết quả vào giấy bài làm.
Vídụ: Câu 1 chọn ý B đúng thì ghi 1B, câu 2 chọn ý C đúng thì ghi 2C...

Câu 1(0.5 điểm) : Trong bảng tính Excel, ở chế độ ngầm định.
a. Dữ liệu số luôn được căn thẳng lề trái trong ô
b. Dữ liệu số luôn được căn thẳng lề phải trong ô
c. Dữ liệu số luôn được căn giữa trong ô
d. Dữ liệu số luôn được căn đều 2 bên

Câu 2 (0.5 điểm): Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2 ta gõ:
a. = (A2 + D2) * E2 b. = A2 * E2 + D2
c. = A2 + D2 * E2 d. = (A2 + D2) x E2

Câu 3 (0.5 điểm): Địa chỉ của một ô là:
a. Tên cột mà ô đó nằm trên đó
b. Cặp tên hàng và tên cột mà ô đó nằm trên đó
c. Tên hàng mà ô đó nằm trên đó
d. Cặp tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên đó

Câu 4 (0.5 điểm): Xem hình bên dưới để kết quả trong ô D1 = 22 thì ta sẽ gõ công thức trong ô D1 là:
/
a. 5 + 8 + 9 b. = 5 + 6 + 7
c. = A1+B1+C1 d. =A1+A2+A3

Câu 5 (0.5 điểm): Trong các nút lệnh / / / / nút lệnh nào dùng để lưu bảng tính
a). / b). / c). / d). /

Câu 6 (0.5 điểm): Ô B5 là ô nằm ở vị trí:
a). Hàng B cột 5 b). Cột B hàng 5
c). Ô đó có chứa dữ liệu B5 d). Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột B .

Câu 7 (0.5 điểm): Để tìm giá trị lớn nhất ta sử dụng hàm:
a. AVERAGE b. SUM c. MIN d. MAX

Câu 8 (0.5 điểm): Để tính tổng ta sử dụng hàm:
a. MAX b. SUM c. MIN d. AVERAGE

Câu 9 (0.5 điểm): Giả sử ô A2 có giá trị 5, ô B8 có giá trị 27. Biết rằng E2 = AVG(A2,B8) Giá trị ô E2 là:
A. 5 B. 27 C. 16 D. 32

Câu 10 (0.5 điểm): Muốn nhập công thức vào bảng tính, cách nhập nào là đúng? a. 152 + 4 : 2 b. = 152 + 4 : 2
c
 
Gửi ý kiến