Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề, Ma trận và đáp án HH 12 CI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Xuân Mai
Ngày gửi: 13h:21' 01-11-2017
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 669
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 12
(Tiết theo PPCT: 11)

Mức độ nhận thức
Chủ đề
MỨC ĐỘ
Tổng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao


1. Khái niệm khối đa diện
Khái niệm khối đa diện
Phân chia khối đa diện


2 c
0,8 đ
2 c
0,8 đ


4 c
1,6

16%


2. Khối đa diện lồi, đều
Phân loại khối đa diện đều2 c
0,8 đ2 c
0,8

8%

3. Thể tích khối lăng trụ
Nhận biết công thức
Tính thể tích khi biết các yếu tố
Tính thể tích khi các ytố chưa tường minh
Khối hộp được mô tả bằng ngôn ngữ thực tế
2 c
0,8 đ
3 c
1,2 đ
1 c
0,4 đ
1 c
0,4 đ
7 c
2,8

28%


4. Thể tích khối chóp

Nhận biết công thức
Tính thể tích khi biết các yếu tố
Tính thể tích khi các yếu tố chưa tường minh
Tính khoảng cách
1 c
0,4 đ
1 c
0,4 đ
6 c
2,4 đ
1 c
0,4 đ
9 c
3,6

36%

5. Tỉ số thể tích
Mối qhệ giữa thể tích khối lăng trụ và khối chóp t/ứng.
Mối liên hệ giữa độ dài cạnh và thể tích khối hộp
Tỷ số thể tích của hai khối chóp chung đỉnh

1 c
0,4 đ
1 c
0,4 đ
1 c
0,4 đ


3 c
1,2

12%


Tổng
8 c
7 c
8 c
2 c
25 c
3,2 đ
2,8 đ
3,2 đ
0,8 đ
1036%
24%
32%
8%
100%


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Mức độ
Chủ đề
Biết
Hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dụng
cao
Tổng


Số câu
Số điểm

1. Khái niệm khối đa diện
2
0,8
2
0,84
1,6

2. Khối đa diện lồi, đều
1
0,4
1
0,4


2
0,8

3. Thể tích khối lăng trụ


1
0,4
5
2,0
1
0,4
7
2,8

4. Thể tích khối chóp
1
0,4
4
1,6
4
1,6

9
3,6

5. Tỉ số thể tích
1
0,4
1
0,4
1
0,4

3
1,2

Tổng
Số câu
5
2,0
9
3,6
10
4,0
1
0,4
25
10,0


Số điểm


MÔ TẢ MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG I
MÔN TOÁN: 12 THPT
Kiến thức
Câu
Mô tả

Khái niệm khối đa diện
1
NB: Khái niệm hình đa diện


2
NB: Khái niệm hình đa diện


6, 7
TH: Phân chia khối đa diện

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
4
NB: Số loại khối đa diện đều


3
TH: Khối đa diện lồi


Thể tích Khối lăng trụ

9
VDT: Tính thể tích khối chóp theo khối hộp


8
TH: Thể tích khối hộp


10
VDT: Thể tích khối lập phương


13
VDT: Tính thể tích khối lăng trụ đứng


24
VDC: Thể tích khối hộp được mô tả bằng ngôn ngữ thực tế


21
VDT: Tính thể tích khối tứ diện theo hình lập phương


23
VDT: Thể tích khối hộp được phân chia

Thể tích khối chóp
5
NB: Công thức tính thể tích khối chóp


11
TH: Thể tích khối lập phương


12
TH: Thể tích khối chóp tứ giác đều


14
VDT: Thể tích khối
 
Gửi ý kiến