Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đê MH 2020 file word chỉnh lại 2 trang gọn gàng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: BGD chỉnh sửa...
Người gửi: Lê Văn Hóa
Ngày gửi: 15h:04' 01-06-2020
Dung lượng: 34.9 KB
Số lượt tải: 411
Số lượt thích: 1 người (Đào Thị Hằng Mong)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 41: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dd CuSO4?
A. Ag. B. Mg. C. Fe. D. Al.
Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. Cu. B. Na. C. Mg. D. Al.
Câu 43: Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, rất độc và gây ô nhiễm môi trường. Khí X là
A. CO. B. H2. C. NH3. D. N2.
Câu 44: Thủy phân este CH3CH2COOCH3, thu được ancol có công thức là
A. CH3OH. B. C3H7OH. C. C2H5OH. D. C3H5OH.
Câu 45: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dd nào sau đây?
A. NaNO3. B. HCI. C. CuSO4. D. AgNO3.
Câu 46:Dd chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?
A. Metanol. B. Glixerol. C. Axit axetic. D. Metylamin.
Câu 47: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. NaNO3. B. MgCl2. C. Al(OH)3. D. Na2CO3.
Câu 48: Sắt có số oxi hóa + 3 trong hợp chất nào sau đây?
A. Fe(OH)2. B. Fe(NO3)2. C. Fe2(SO4)3. D. FeO.
Câu 49: Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp?
A. Etilen. B. Etylen glicol. C. Etylamin. D. Axit axetic.
Câu 50: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?
A. 3FeO + 2Al3Fe + Al2O3. B. 2Al + 2NaOH + 2H2O ( 2NaAlO2 + 3H2.
C. 2Al + 3H2SO4(Al2(SO4)3 + 3H2. D. 2Al + 3CuSO4( Al2(SO4)3 + 3Cu.
Câu 51: Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là
A. 5. B. 10. C. 6. D. 12.
Câu 52: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư?
A. Ba. B. Al. C. Fe. D. Cu.
Câu 53: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?
A. CaCO3. B. MgCl2. C. NaOH. D. Fe(OH)2.
Câu 54:Dd KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)3?
A. FeCl3. B. FeO. C. Fe2O3. D. Fe3O4.
Câu 55: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?
A. HCl. B. KNO3. C. CH3COOH. D. NaOH.
Câu 56: Thủy phân triolein có công thức (C17H33COO)3C3H5 trong dd NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là
A. C17H35COONa. B. CH3COONa. C. C2H5COONa. D. C17H33COONa.
Câu 57: Natri hiđroxit (còn gọi là xút ăn da) có công thức hóa học là
A. NaOH. B. NaHCO3. C. Na2CO3. D. Na2SO4
Câu 58: Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?
A. Metan. B. Etilen. C. Axetilen. D. Benzen.
Câu 59: Chất X có công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là
A. glyxin. B. valin. C. alanin. D. lysin.
Câu 60: Thanh phần chính của vỏ các loại ốc, sò, hến là
A. Ca(NO3)2. B. CaCO3. C. NaCl. D. Na2CO3.
Câu 61: Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với dd CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu. Giá trị của m là
A. 6,50. B. 3,25. C. 9,75. D. 13,00.
Câu 62: Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol Al bằng dd NaOH dư, thu được V lít H2. Giá trị của V là
A. 2,24. B. 5,60. C. 4,48. D. 3,36.
 
Gửi ý kiến