Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ MINH HỌA HÓA 2022 CÓ GIẢI-05

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Linh Linh
Ngày gửi: 16h:23' 16-09-2021
Dung lượng: 313.0 KB
Số lượt tải: 235
Số lượt thích: 2 người (Trần Thanh Hiệp, Lê Linh Linh)
2ĐỀ MINH HỌA CHUẨN 2022
THEO HƯỚNG TINH GIẢN
BỘ GIÁO DỤC ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. 

Câu 1: Amino axit nào sau đây có 6 nguyên tử cacbon?
A. Alanin. B. Glyxin. C. Valin. D. Lysin.
Câu 2: Hơp chất X là chất rắn màu trắng, kết tủa ở dạng keo. Công thức của X là
A. Al(OH)3. B. Al2O3. C. NaAlO2. D. Al(NO3)3.
Câu 3: Thành phần chính của đá vôi là canxi cacbonat. Công thức của canxi cacbonat là
A. CaSO3. B. CaCO3. C. CaCl2. D. Ca(HCO3)2.
Câu 4: Loại dầu nào sau đây không phải là este của axit béo và glixerol?
A. Dầu vừng (mè). B. Dầu lạc (đậu phộng).
C. Dầu dừa. D. Dầu luyn.
Câu 5: Để thu được kim loại Fe từ dung dịch Fe(NO3)2 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây?
A. Na. B. Ca. C. Fe. D. Zn.
Câu 6: Người ta hút thuốc lá nhiều thường mắc các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là
A. moocphin. B. axit nicotinic.
C. nicotin. D. becberin.
Câu 7: Polietilen (PE) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?
A. CH3-CH3. B. CH2=CH-CH3.
C. CH2=CHCl. D. CH2=CH2.
Câu 8: Kim loại sắt không tác dụng được với dung dịch muối nào sau đây?
A. Fe(NO3)3. B. ZnCl2. C. AgNO3. D. CuSO4.
Câu 9: Chất nào sau đây không tan trong nước lạnh
A. fructozơ. B. saccarozơ. C. tinh bột. D. glucozơ.
Câu 10: Sắt(III) oxit có công thức là
A. Fe(OH)2. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeO.
Câu 11: Chất nào sau đây làm mềm được nước cứng tạm thời?
A. NaHCO3. B. Ba(OH)2. C. HCl. D. Ba(NO3)2.
Câu 12: Dung dịch NaHCO3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây?
A. Ca(OH)2. B. BaCl2. C. KOH. D. HCl.
Câu 13: Kim loại nào sau đây phải ứng với lưu huỳnh (S) ở nhiệt độ thường?
A. Cu. B. Al. C. Hg. D. Fe.
Câu 14: Dung dịch H2S không phản ứng với chất hoặc dung dịch nào sau đây ở điều kiện thường?
A. Cl2. B. O2. C. dd CuSO4. D. dd FeSO4.
Câu 15: Este X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa hai muối. Công thức phân tử của este X có thể là
A. CH3COOC2H5. B. CH2=CHCOOCH3.
C. CH3COOC6H5. D. C2H5COOC2H5.
Câu 16: Cho 18 gam dung dịch glucozơ 20% hoàn tan vừa hết m gam Cu(OH)2, tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. Giá trị của m là
A. 1,96. B. 1,47. C. 3,92. D. 0,98.
Câu 17: Dùng Al dư khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 thành Fe bằng phản ứng nhiệt nhôm. Khối lượng Fe thu được là
A. 3,36. B. 0,84.
 
Gửi ý kiến